Scoil Cheoil don scoth arís i mbliana!

Tháinig na sluaite chugainn arís i mbliana, as gach cúinne d’Éirinn agus chomh fada ó bhaile le Seattle & Minneapolis i Meiriceá, Buckinghamshire i Sasana, An Bheilg, An Danmhairg agus go leor áiteacha eile. Cé nach é líon na ndaoine a bhíonn ag freastal an slat tomhais a bhíonn againn, ach caighdeán na ranganna agus na himeachtaí go léir, bhí áthas orainn go raibh líon na ndaltaí sna ranganna thuas arís i mbliana, rud a léiríonn go bhfuil suim aige daoine san obair atá ar siúl againn, agus go bhfuil siad ag baint sásamh as. D’fhreastal  tuairim is 160 duine ar na ranganna ceoil agus amhránaíochta gach maidin, agus suas le 100 duine eile ag freastal ar na ranganna agus ceardlanna tráthnóna. D’éirí go hiontach leis an dá cheolchoirm, oíche De hAoine leanr gcairde as Albain, chomh maith le Nicole Ní Dhubhshláine ó Dhún Chaoin, Cormac Begley & Jack Talty agus amhránaí aoibhinn Mhúscraí, Máire Ní Chéilleachair. Ar an Satharn bhí Halla na Feothanaí lán go doras agus scoth an cheoil á chur ar fáil don slua ag Muintir Cheannabháin, Johnny Connolly, Liam & Mick O’Connor, an 4 Star Trio, Bréanainn Ó Mathúna agus Christy Moore. Chur na rinceoirí Róisín Ní Mhainín agus Victoria Breathnach scoth an taispeáintais damhsa ar an sean-nós ar fáil chomh maith. Bhí seisiúin ceoil i ngach tigh ar an mbaile ar feadh an 5 lá. Bhí na ceolchoirmeacha lán go doras agus atmasféar iontach ar ar fud an cheantair. Lean an spraoi ar feadh an lae Dé Domhnaigh le amhránaíocht i dTigh an tSaorsaigh, seiteanna i dTigh Mhurphy, agus ceol agus cuideachta in Óstán Ceann Sibéal agus Tigh Uí Chatháin.

Ba mhaith linn ár mbuíochas ó chroí a chuir in iúl do gach aon duine a d’fhreastal ar na himeachtaí, na múinteoirí go léir, na ceoltóirí ar fad a tháinig, gach duine a thug a gcabhair (os cionn 30 duine a chuidigh go deonach), agus gach éinne a thug uraíocht dúinn. Ní fheádfaimis é a dhéanamh gan sibh, gura fada buan sibh agus go mbeirimíd beo ar an am seo aríst