Satharn

 

Satharn 22 Feabhra 2020
Saturday 22 February 2020

 

 

10am-12pm Ranganna Classes

 

 

 

10am-1230pm Ceardlann Scríbhneoireachta
Tigh Áine, An Ghráig


Faoi stiúir an fhile/údar Dairena Ní Chinnéide. Dírithe ar threoir dóibh siúd atá ag scríobh nó atá ag dul ina threo. Breis eolais & áirthintí  066 9156100  eolas@cfcd.ie
(Arna eagrú ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne)

 

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne
Informal Irish Conversation Group (€5)

Óstán Ceann Sibéal (Beár), Baile an Fheirtéaraigh

 

 

12.30pm Ceolchoirm na nDaltaí  
Pupils Concert
Sáipéal Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh

Ceolchoirm na ndaltaí leis na daltaí agus múinteoirí go léir & aoionna speisialta.
Informal concert in the Church with pupils, teachers & special guests.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.45pm Siúlóid Guided Walk


Le Mícheál Ó Mainín. Teacht le chéile 1.45pm ag AN ÓIGE, Dún Chaoin. Bíodh éadaí & bróga oiriúnacha oraibh. (c.2 uac)
Guided walk. Meet at AN ÓIGE, Dún Chaoin, 1.45pm. Please wear suitable clothing and footwear. (c.2 hours)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3pm – 5pm Rince Seit (€10)
Dun Chíobháin (UCC), Na Cluainte, Baile an Fheirtéaraigh
Ceardlann Rince Seit- fáilte roimh chách.
Set Dancing workshop – All welcome
Le Christy Mac Gearailt

 

 

 

 

 

 

 

3pm Tráthnóna na gCapíní
Tigh an tSaorsaigh, Baile an Fheirtéaraigh


Le Breanndán Ó Beaglaoich & aoinna eile. With Breanndán Ó Beaglaoich and other guests.

 

 

 

 

 

Ranganna Máistreachta & Ceardlanna –
Masterclass & Workshops
Áras Bhréanainn , Baile an Fheirtéaraigh

2pm Rang Gáidhlig (€5)
Fáilte roimh thosnaitheoirí – bain trial as! Le Ailean Domhnallach

2pm Rang Máistreacht ar an bhFéadóg Mhór (€10)
Flute Masterclass
Le Desi Wilkinson

3pm Portaireacht Béil & Amhráin Oibre i nGáidhlig (€5)
Oscailte do gach éinne.

3pm   Rang Máistreachta Veidhlín (€10)
Fiddle Masterclass
Le Kevin Burke

 

 

 

 

 

 

 

 

4pm  Léacht Béaloideasa – Saibhreas na Seanfhocal
Áras Bhréanainn , Baile an Fheirtéaraigh (€5)


Le Pádraig Ó Héalaí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4pm Ceol an Chanónaigh – James Goodman The Cannon’s Music
The Pipers Cottage, Baile Móir, Ceann Trá €10*


Teacht le chéile speisialta  in iar-thigh an Chanónaigh James Goodman i mBaile Móir, áit a sheinnfear cuid den ceol a bhailigh sé, ar a theaghlach féin. Le Mick O’Brien, Aoife & Deirdre Granville, Eoin Ó Riabhaigh, Johnny McCarthy agus aoinna eile. Tá líon na dticéid fíor theoranta mar sin bí cinnte ticéad a cheannach roimh ré. (Eventbrite.ie agus ag imeachtaí Scoil Cheoil an Earraigh má tá aon cinn fágtha)

This special gathering will bring the music collected by Canon James Goodman on the Dingle to life in Goodman’s former home, and by doing so will honour his outstanding preservation achievements. With Mick O’Brien, Aoife & Deirdre Granville, Johnny McCarthy & Eoin Ó Riabhaigh. The number of tickets available is very limited so please be sure to get your ticket in advance. (Eventbrite.ie and at Scoil Cheoil events, if any remain)

*NB – níl an ócáid san áireamh i gcostas Pas na Scoile 
*NB – this event is not included in the multi event School Pass

 

8pm Ceolchoirm  Mór Concert
Halla na Feothanaí, Feothanach €20 (€15 leanaí/aosaigh)


Kevin Burke, Johnny McCarthy & Eoin Ó Riabhaigh, Cárthach Mac Craith, Ciara de Mórdha, Emma Corbett, Christine Primrose, Oisín Morrisson, Emer Donellan (Eventbrite)