Satharn

Satharn 22 Feabhra 2020

Saturday 22 February 2020

 

 10am-12pm Ranganna Classes

 

 10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne
Informal Irish Conversation Group (€5)
Óstán Ceann Sibéal (Beár), Baile an Fheirtéaraigh

 

*11am – 1pm  & 2pm – 4pm Damhsa Set – Set Chiarraí Thiar

Amanna le cinntiú- times may change
Ceardlann Rince Seit – Set Dancing Workshop – The West Kerry Set

 

 

 

12.30pm Ceolchoirm na nDaltaí  


Pupils Concert


Sáipéal Naomh Uinseann,


Baile an Fheirtéaraigh

Ceolchoirm na ndaltaí leis na daltaí agus múinteoirí go léir & aoionna speisialta.
Informal concert in the Church with pupils, teachers & special guests.

 

 

2pm Siúlóid Guided WalkOLYMPUS DIGITAL CAMERA


Le Mícheál Ó Mainín. Teacht le chéile 1.45pm  Sonraí le teacht.

 Bíodh éadaí & bróga oiriúnacha oraibh. (c.2.uair an chloig)


Guided walk.Details to follow. 1.45pm. Please wear suitable clothing and footwear. (c.2 hours)

 

 

 

 

 

 

2 pm Ranganna Máistreachta & Ceardlanna –


Masterclass & Workshops


Áras Bhréanainn , Baile an Fheirtéaraigh

2pm Rang Gáidhlig (€5)


Fáilte roimh thosnaitheoirí – bain trial as! Le Ailean Domhnallach

3pm Rang Poirt Béil (€5)


Oscailte do gach éinne.

 

 

3pm Tráthnóna na gCapíní


Tigh an tSaorsaigh, Baile an Fheirtéaraigh


Le Breanndán Ó Beaglaoich & aoinna eile.

With Breanndán Ó Beaglaoich and other guests.

 

 

3pm Seisiún oscailte Open Session


Óstán Ceann Sibéal


Baile an Fheirtéaraigh

Le Bríd Donnelly. Fáilte roimis gach ceoltóir.
All musicians welcome.

 

 

4pm  Léacht Béaloideasa


Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh (€5)

 

 

8pm Ceolchoirm Mór Concert


Halla na Feothanaí, Feothanach €20 (€12 leanaí/aosaigh)

 

 

 

 

 

TICÉIDÍ – TICKETS
Ticéid ar fáil ag an clárú, ag an oscailt oifigiúil, ag an deasc eolais san Óstan, 10am – 5pm Déardaoin, Aoine & Satharn, nó ar an doras mara bhfuil siad ar fad díolta roimh ré
Tickets can be bought at the official opening, when registering for classes, at the information desk in the hotel from 10am – 5pm on Thursday, Friday & Saturday, or at the door on the night unless previously sold out.