Tacaíocht Airgeadais do Scoil Cheoil 2021
Tacaíocht Airgeadais do Scoil Cheoil 2021

Tacaíocht Airgeadais do Scoil Cheoil 2021

Tá eagarthóirí Scoil Cheoil an Earraigh buíoch as an tacaíocht airgeadais leanúnach a fhaighimid. Tá áthas orainn go bhfuil an tacaíocht sin faighte againn arís i mbliana le deontas ó Scéim na bhféilte ón gComhairle Ealaíon. I dteannta le deontas ó Ealaín na Gaeltachta (Údarás na Gaeltachta) chomh maith. Táimid an-bhuíoch freisin as an ‘Digital Capability Grant’ ón gComhairle Ealaíon chomh maith, a thacaigh le forbairt an tsuímh nua seo. 


Scoil Cheoil an Earraigh organisers are delighted with the continued support of The Arts Council’s Small Festivals Scheme who recently announced grant aid for the upcoming Scoil Cheoil. We are also delighted to have received grant aid from Ealaín na Gaeltachta (Údarás na Gaeltachta). The Scoil Cheoil also received a Digital Capability Grant, from The Arts Council, which helped in developing our new website.


go  top