Pleananna do Scoil Cheoil 2021
Pleananna do Scoil Cheoil 2021

Pleananna do Scoil Cheoil 2021

Tá pleananna do Scoil Cheoil an Earraigh 2021 faoi lán seoil. Cé nach féidir an féile a reachtáil faoi mar a bhíonn de ghnáth, ní chuirfidh sé sin stop linn! Tá pleananna ar bun anois imeachtaí na Scoile Ceoil a chur ar líne de réir treorlínte Covid19. Táimid ag súil go mbeimid thar n-ais i bhfochair a chéile i 2022 le taitneamh a bhaint as bús ceoil agus amhráin.


Plans for Scoil Cheoil 2021 are underway. Although we can not host the festival in the usual manner, that won’t stop us! We are planning events which will be held online in accordance with Covid19 guidelines. We hope we’ll be back in 2022 with plenty of tunes and songs to enjoy in great company.


go  top