Taisteal

Taisteal
Eitilt laethúil go h-aerfort Chiarraí an an bhFearann Fuar ó Bhleá Cliath www.aerarann.ie
shuttlebus ón aerphort Airport Shuttle Bua: Bus ón aerfort siar go Corca Dhuibhne – An Síob Duibhneach / Dingle Shuttle Bus http://www.dingleshuttlebus.com/ Mobile: 087 250 4767 Diarmuid / Dolores Begley
Busanna go Trá Lí agus ar aghaidh go dtí an Daingean www.buseireann.ie
Traein go Tra´ Lí nó Cill Áirne www.iarnrodeireann.ie
Caranna ar cíos i gCill Áirne agus Aefort Chiarraí
www.avis.ie, www.budgetcarrental.ie
Travel
Daily flight to Kerry airport at Farranfore, from Dublin www.aerlingus.ie com

Airport Shuttle Bus: Shuttle direct to Dingle / West kerry Bus ón aerfort siar go Corca Dhuibhne – An Síob Duibhneach / Dingle Shuttle Bus http://www.dingleshuttlebus.com/ Mobile: 087 250 4767 Diarmuid / Dolores Begley

Busses to Tralee and on to An Daingean www.buseireann.ie
Trains to Tralee or Killarney or Farranfore (See airport shuttle bus above) www.iarnrodeireann.ie
Hire cars in Killarney and Kerry airport
www.avis.ie, www.budgetcarrental.ie
Le taisteal ón nDaingean go Baile an Fheirtéaraigh
Ón nDaingean téir siar go dtí an timpeallán agus tóg an chéad chasadh ar chlé, thar an droichead. Tóg an chéad casadh ar dheis, agus lean an bóthar go barr an chnoic. Cas ar chlé agus lean an bothar sin ar feadh 4km / 2.5 míle le casadh géar in aice le Pub Tigh Bhric. Lean an bóthar ar dheis ag dul siar ar feadh tuairim 1.5 km / 1.0 míle go dtí Baile an Fheirtéaraigh.

DINGLE TO BAILE AN FHEIRTÉARAIGH
Drive through Dingle. At the roundabout cross the bridge (1st exit), take the first right (after 150m). Drive on for about 3 miles to the top of the hill. Turn right and continue for abour 4km (2.5miles) There’s a sharp turn to the left at Bricks Pub, keep going, veering right at the next unction. You will come to Baile an Fheirtéaraigh c. 1 mile after Bricks pub.

Le taisteal ón nDaingean go Feothanach
Ón nDaingean téir siar go dtí an timpeallán agus lean díreach ar aghaidh thar oifigí Údarás na Gaeltachta. Lean ort ar an mbóthar sin ar feadh thart ar 7 míle agus tiocfaidh tu go dtí Scoil na Feothanaí. Tá an halla díreach in aice leis. Má théann tú chomh fada leis ‘An Cúinne’ (tigh tabhairne) tá tú imithe ró-fhada.
 DINGLE TO FEOTHANACH
Drive through Dingle – take the 2nd exit at the roundabout. Drive on sraight for about 7 miles. You will reach Feothanach Hall on the left. If you go past An Cúinne Pub you ave gone too far.
Le taisteal ó Bhaile an Fheirtéaraigh go Feothanach
Fág Baile an Fheirtéaraigh ag dul ó thuaidh i dtreo Tigh Bhric. Nuair a thagann tú go Óstan Smerwick cas ar chlé. Lean an bóthar sin ar feadh thart ar míle agus fan ar chlé ag an casadh go Gallarus. Lean ort thar Gort Caide na Gaeltachta ag Muiríoch, fan ar an mbóthar an slí ar fad ó thuaidh, thar Séipéal na Carraige, thar An Cúinne agus tiocfaidh tú chuig an Halla atá ar thaobh na láimhe clé don bhóthar. Thart ar 7 míle ar fad.

BAILE AN FHEIRTÉARAIGH TO FEOTHANACH
Head north towards Brick’s Pub. When you get to Smerwick Hotel turn left. Follow Slea Head Drive signs. Veer left at Gallarus chruch signs- follow the road all the way, past Carraig Church on your right, past Gorman’s Guesthouse, past the Cúinne Pub and the hall will be on your left (c 7 miles in total)