Clár Imeachtaí – Programme of Events

Céadaoin 19 Feabhra 2020
Wednesday 19 February 2020

 

 

7.30pm  Clárú – Registration for classes
Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh


Clárú dos na ranganna.
Registration for classes opens.

 

8pm  Oscailt Oifigiúil Official Opening
Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh


Ceol, cuileachta & amhráin ónár múinteoirí agus aíonna speisialta chomh maith le ceoltóirí óga. Oscailt Oifigiúil le Cathal Goan. Bí ann gan teip! Deis clárú dos na ranganna ar fáil.
Fáilte roimh chách.
Official opening, tunes & songs. All welcome.

 

 

9.30pm Oíche Amhránaíochta Singers Night
Tigh Uí Chatháin, Baile an Fheirtéaraigh

Maighread and Tríona Ní Dhomhnaill .
Pic Steve Humphreys

 

Aoinna speisialta Maighread agus Tríona Ní Dhomhnaill
Fáilte roimis amhránaithe & éisteoirí.
Special guests Maighread and Tríona Ní Dhomhnaill

Singers and listeners welcome.

Fear an Tí Noelie Ó Maoileoin

 

 

Déardaoin 20 Feabhra 2020
Thursday 20 February 2020

 

9.00am Clárú Registration
Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh


Clárú dos na ranganna go léir. €60 don 3 lá
Registration for all classes 

 

 

10am-1pm Ranganna – Classes
Ionaid éagsúla, Baile an Fheirtéaraigh


Ranganna sna huirlisí éagsúla & amhránaíocht. Fiosraigh ag an deasc eolais sa bhfáiltiú san Óstán.
Enquire at the information desk in Óstán Ceann Sibéal for late registration and class locations

 

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne (€5)
Informal Irish Conversation Group


Óstán Ceann Sibéal (Beár), Baile an Fheirtéaraigh 
Canúint Chorca Dhuibhne. Le Máire Joe Daly.

 

 

1pm Siansa na nAosach
Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh


Lón, ceol agus cuileachta do aosaigh an pharóiste.

 

 

3pm Seisiún Oscailte  Open Session
Tigh Uí Mhurchú
, Baile an Fheirtéaraigh


Le Bríd Donnelly. Fáilte roimis na ceoltóirí go léir.
All musicians welcome. 

 

 

5pm Seoladh CD & Seisiún Amhránaíochta
CD Launch & Singing Session
Tigh Bhric

Seoladh CD  – CD launch Nicole Ní Dhubhshláine & Kyle Macaulay. Amhránaíocht le Ailean Domhnallach, Christine Primrose, Susana Garrido Pombo agus amhránaithe eile. Fáilte roimh amhránaithe agus éisteoirí idir óg agus aosta.With Allan Mac Donald, Christine Primrose, Susana Garrido Pombo. A special welcome for singers, young and old. Fear an Tí: Páidí Mhárthan Mac Gearailt

 

 

8pm   Ceolta na mBan – Ceolchoirm speisialta le Maighread agus Tríona Ní Dhomhnaill
Ionad an Bhlascaoid, Dún Chaoin (€15) 

Mar chuid don oíche tabhairfaidh Cathal Goan spléachadh beag ar chuid de amhránaithe Ranna Feirste a bhfuil  a gcuid ceolta ar bhéal na ndaoine go fóill aniar ó aimsir an Ghorta Mhóir
A special night celebrating the songs and singers of Ranna Feirste. (Ticéid Eventbrite)

 

 

 

Aoine 21 Feabhra 2020
Friday 21 February 2020

 

 

10am-1pm Ranganna Classes

 

 

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne
Informal Irish Conversation Group (€5)


Óstán Ceann Sibéal (Beár), Baile an Fheirtéaraigh 

 

 

3pm Tionól na nÓg
Tig Áine, 
An Ghráig

Deis do amhránaithe agus ceoltóirí óga a gcuid saibhris a roinnt linn. Fáilte roimh chách.
An opportunity to hear some great young talent with local and visiting musicians & singers. All welcome. Fear an Tí Breanndán Ó Beaglaoich.

 

 

 

3pm Rang Gáidhlig (€5)
Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh


Fáilte roimis gach éinne  – bain trial as! Le Ailean Domhnallach

 

 

5pm Ceol Chorca Dhuibhne i dTaisce Ceol Dúchais na hÉireann –  ITMA

Áras BhréanainnBaile an Fheirtéaraigh


Sracfhéachaint ar sheoda ceoil, amhránaíochta agus rince ó Chorca Dhuibhne agus an ceantar máguaird atá i gcartlann Taisce Ceol Dúchais na hÉireann, curtha i láthair ag Seán Hughes agus Clíodhna Ní Bheaglaoich.

 

 

 

8pm Ceolchoirm Mór Concert
Halla na Feothanaí, Feothanach  
€20 (€15 leanaí/aosaigh)

Maighread & Tríona Ní Dhomhnaill, Desi Wilkinson, Mick & Fidelma O’Brien, Sláine Ní Chathalláin, Muiris Mac Ginneá, Mark Crickard, Elaine Hogan, Gearóid Ó Duinnín, Jeremy Spencer, Susan Garrido Pombo

 

 

 

Satharn 22 Feabhra 2020
Saturday 22 February 2020

 

 

10am-12pm Ranganna Classes

 

 

 

10am-1230pm Ceardlann Scríbhneoireachta
Tigh Áine, An Ghráig


Faoi stiúir an fhile/údar Dairena Ní Chinnéide. Dírithe ar threoir dóibh siúd atá ag scríobh nó atá ag dul ina threo. Breis eolais & áirthintí  066 9156100  eolas@cfcd.ie
(Arna eagrú ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne)

 

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne
Informal Irish Conversation Group (€5)

Óstán Ceann Sibéal (Beár), Baile an Fheirtéaraigh

 

 

12.30pm Ceolchoirm na nDaltaí  
Pupils Concert
Sáipéal Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh

Ceolchoirm na ndaltaí leis na daltaí agus múinteoirí go léir & aoionna speisialta.
Informal concert in the Church with pupils, teachers & special guests.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.45pm Siúlóid Guided Walk €5


Le Mícheál Ó Mainín. Teacht le chéile 1.45pm ag AN ÓIGE, Dún Chaoin. Bíodh éadaí & bróga oiriúnacha oraibh. (c.2 uac)
Guided walk. Meet at AN ÓIGE, Dún Chaoin, 1.45pm. Please wear suitable clothing and footwear. (c.2 hours)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3pm – 5pm Rince Seit (€10)
Dun Chíobháin (UCC), Na Cluainte, Baile an Fheirtéaraigh
Ceardlann Rince Seit- fáilte roimh chách.
Set Dancing workshop – All welcome
Le Christy Mac Gearailt

 

 

 

 

 

 

3pm Tráthnóna na gCapíní
Tigh an tSaorsaigh, Baile an Fheirtéaraigh


Le Breanndán Ó Beaglaoich & aoinna eile. With Breanndán Ó Beaglaoich and other guests.

 

 

 

 

 

Ranganna Máistreachta & Ceardlanna –
Masterclass & Workshops
Áras Bhréanainn , Baile an Fheirtéaraigh

2pm Rang Gáidhlig (€5)
Fáilte roimh thosnaitheoirí – bain trial as! Le Ailean Domhnallach

2pm Rang Máistreacht ar an bhFéadóg Mhór (€10)
Flute Masterclass
Le Desi Wilkinson

3pm Poirt Béil & Amhráin Oibre i nGáidhlig (€5)
Oscailte do gach éinne.

3pm   Rang Máistreachta Veidhlín (€10)
Fiddle Masterclass
Le Kevin Burke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4pm  Léacht Béaloideasa – Saibhreas na Seanfhocal
Áras Bhréanainn , Baile an Fheirtéaraigh (€5)


Le Pádraig Ó Héalaí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4pm Ceol an Chanónaigh – James Goodman The Cannon’s Music
The Pipers Cottage, Baile Móir, Ceann Trá €10*


Teacht le chéile speisialta  in iar-thigh an Chanónaigh James Goodman i mBaile Móir, áit a sheinnfear cuid den ceol a bhailigh sé, ar a theaghlach féin. Le Mick O’Brien, Aoife & Deirdre Granville, Eoin Ó Riabhaigh, Johnny McCarthy agus aoinna eile. Tá líon na dticéid fíor theoranta mar sin bí cinnte ticéad a cheannach roimh ré. (Eventbrite.ie agus ag imeachtaí Scoil Cheoil an Earraigh má tá aon cinn fágtha)

This special gathering will bring the music collected by Canon James Goodman on the Dingle to life in Goodman’s former home, and by doing so will honour his outstanding preservation achievements. With Mick O’Brien, Aoife & Deirdre Granville, Johnny McCarthy & Eoin Ó Riabhaigh. The number of tickets available is very limited so please be sure to get your ticket in advance. (Eventbrite.ie and at Scoil Cheoil events, if any remain)

NB – níl an ócáid san áireamh i gcostas Pas na Scoile 
NB – this event is not included in the multi event School Pass

 

 

8pm Ceolchoirm  Mór Concert
Halla na Feothanaí, Feothanach €20 (€15 leanaí/aosaigh)


Kevin Burke, Johnny McCarthy & Eoin Ó Riabhaigh, Cárthach Mac Craith, Ciara de Mórdha, Emma Corbett, Christine Primrose, Oisín Morrisson, Emer Donellan (Eventbrite)

 

 

 

Domhnach 23 Feabhra 2020

Sunday 23 February 2020

11am Aifreann na Féile Mass
Sáipéal Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh

Aifreann Uí Riada le Peadar Ó Riada & Cór Chúil Aodha

 

11am Maidin Chaifé & Ceol
Coffee Morning & Music

An Múséam, Baile an Fheirtéaraigh

Ar son Ospidéal na Leanaí, Croimghlinn – Fáilte roimh cheoltóirí, agus gach éinne eile!
In aid of Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin

 

1pm Ceol sa Chaifé
Caifé na Caolóige (Louis Mulcahy)
Clothar, Baile an Fheirtéaraigh


Ceol & Lón  / Lunch & Music le Mick O’Brien & Caoimhín Ó Raghallaigh

 

 

3pm Seoladh/Launch

“Thar Toinn”
le Muireann Nic Amhlaoibh
Ionad an Bhlascaoid, Dún Chaoin

Seoladh taifead nua le Muireann Nic Amhlaoibh maraon le taispeántas grianghrafanna le Bríd Ní Luasaigh a tógadh mar chuid den dtogra. “Thar Toinn” is ainm don ndlúthdhiosca nua seo ó Mhuireann, sé chinn d’amhráin atá bunaithe ar théama na farraige, ina measc “Faoiseamh Faoistine” le Domhnall Mac Síthigh agus “Port na bPúcaí”. Beidh Gerry O’Beirne, Niamh Varian-Barry, Donogh Hennessy agus Billy Mag Fhloinn ag seimint le Muireann ar an lá.

Saor-chead isteach.

You are welcome to Ionad an Bhlascaoid for the launch of local singer and musician Muireann Nic Amhlaoibh’s latest recording along with an exhibition of photographs taken by photographer Bríd Ní Luasaigh as part of the project. “Thar Toinn / Seaborne” is the title of Muireann’s new CD, a collection of six sea-themed songs, including “Faoiseamh Faoistine”  by Danny Sheehy and the traditional song “Port na bPúcaí”. Muireann will be joined on the day by musicians Gerry O’Beirne, Niamh Varian-Barry, Donogh Hennessy and Billy Mag Fhloinn.

Admission Free