Clár Imeachtaí – Programme of Events

Dréacht Clár Imeachtaí – Draft Programme of Events

Breis Eolais faoi cheoltóirí agus imeachtaí le teacht – more information on musicians, singers and events to follow – this is a work in progress!

Céadaoin 19 Feabhra 2020

Wednesday 19 February 2020

7.30pm  Clárú – Registration for classes


Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh


Clárú dos na ranganna. €60 don trí lá.
Registration for classes opens. €60 for the 3 days.

8pm  Oscailt Oifigiúil Official Opening


Ceol, cuileachta & amhráin ónár múinteoirí agus aíonna speisialta chomh maith le ceoltóirí óga. Oscailt Oifigiúil le Cathal Goan. Bí ann gan teip! Deis clárú dos na ranganna ar fáil.
Fáilte roimh chách.
Official opening, tunes & songs. All welcome.

9.30pm Oíche Amhránaíochta Singers Night


Tigh Uí Chatháin, Baile an Fheirtéaraigh

Aoinna speisialta – Maighread & Tríona Ní Dhomhnaill
Fáilte roimis amhránaithe & éisteoirí.

Fear an Tí Noelie Ó Maoileoin


Special guests Maighread & Tríona Ní Dhomhnaill.

Singers and listeners welcome.

Déardaoin 20 Feabhra 2020

Thursday 20 February 2020

9.00am Clárú Registration


Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheiréaraigh


Clárú dos na ranganna go léir. €60 don 3 lá


Registration for all classes 

10am-1pm Ranganna – Classes


Ionaid éagsúla, Baile an Fheirtéaraigh


Ranganna sna huirlisí éagsúla & amhránaíocht.

Fiosraigh ag an deasc eolais sa bhfáiltiú san Óstán.
Enquire at the information desk in Óstán Ceann Sibéal for late registration and class locations

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne (€5)


Informal Irish Conversation Group


Óstán Ceann Sibéal (Beár), Baile an Fheirtéaraigh


Canúint Chorca Dhuibhne.

1pm Siansa na nAosach


Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh


Lón, ceol agus cuileachta do aosaigh an pharóiste.

3pm Seisiún Oscailte  Open Session


Tigh Uí Mhurchú
, Baile an Fheirtéaraigh


Le Bríd Donnelly. Fáilte roimis na ceoltóirí go léir.


All musicians welcome. 

5pm Amhránaíocht – Singing Session with special guests


Tigh Bhric


Fáilte roimis amhránaithe agus éisteoirí idir óg agus aosta.

 

8pm   Ceolchoirm Speisialta
Ionad an Bhlascaoid, Dún Chaoin (€15)

Le Maighread & Tríona Ní Dhomhnaill agus cur I láthair ar amhráin agus traidisiún na hamhránaíochta i Ranna Feirste, le Cathal Goan

 

Aoine 21 Feabhra 2020

Friday 21 February 2020

 10am-1pm Ranganna Classes

 Fiosraigh ag an deasc eolais sa bhfáiltiú san Óstán má theastaíonn uait clárú inniu. €60 for the 3 days.

Enquire at the information desk in the Hotel Reception if you’d like to register for class today. €60 for the 3 days.

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne


Informal Irish Conversation Group (€5)


Óstán Ceann Sibéal (Beár), Baile an Fheirtéaraigh

 

 

3pm Tionól na nÓg


Tig Áine, 
An GhráigIMG_3459


Deis do amhránaithe agus ceoltóirí óga a gcuid saibhris a roinnt linn. Fáilte roimh chách.


An opportunity to hear some great young talent with local and visiting musicians & singers. All welcome.

Fear an TíBreanndán Ó Beaglaoich.

3pm Rang Gáidhlig (€5)


Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh


Fáilte roimh gach éinne  – bain trial as! Le Ailean Domhnallach

 

8pm Ceolchoirm Concert
Halla na Feothanaí, Feothanach
€20 (€12 leanaí/aosaigh)

 

 

 

Satharn 22 Feabhra 2020
Saturday 22 February 2020

 

 10am-12pm Ranganna Classes

 10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne
Informal Irish Conversation Group (€5)
Óstán Ceann Sibéal (Beár), Baile an Fheirtéaraigh

11am – 1pm Damhsa Set TBC
Venue TBC (See also / Féach 2pm)

12.30pm Ceolchoirm na nDaltaí  


Pupils Concert


Sáipéal Naomh Uinseann,


Baile an Fheirtéaraigh

Ceolchoirm na ndaltaí leis na daltaí agus múinteoirí go léir & aoionna speisialta.
Informal concert in the Church with pupils, teachers & special guests.

2pm Siúlóid Guided WalkOLYMPUS DIGITAL CAMERA


Le Mícheál Ó Mainín. Sonar le teacht Bíodh éadaí & bróga oiriúnacha oraibh. (c.2.uair an chloig)

 

2pm – 4pm Damhsa Set TBC
Venue TBC (See also / Féach 11am)

3pm Tráthnóna na gCapíní


Tigh an tSaorsaigh, Baile an Fheirtéaraigh


Le Breanndán Ó Beaglaoich & aoinna eile.

With Breanndán Ó Beaglaoich and other guests.

 

 

2pm Ranganna Máistreachta & Ceardlanna –


2pm Masterclass & Workshops


Áras Bhréanainn , Baile an Fheirtéaraigh

Fiddle – Kevin Burke (€10)

 

2pm Rang Gáidhlig (€5)
Fáilte roimh thosnaitheoirí – bain trial as! Le Ailean Domhnallach

 

3pm Portaireacht Béil (Mouth Music) (€5)
Oscailte do gach éinne.

 

3pm Seisiún oscailte Open Session


Óstán Ceann Sibéal


Baile an Fheirtéaraigh

Le Bríd Donnelly. Fáilte roimis gach ceoltóir.
All musicians welcome.

 

4pm  Léacht Béaloideasa
Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh (€5)

 

 

 

 

 

 

8pm Ceolchoirm Mór Concert
Halla na Feothanaí, Feothanach
€20 (€12 leanaí/aosaigh)

 

 

 

Domhnach 24 Feabhra 2019
Sunday 24 February 2019

10am Aifreann na Féile Mass

Sáipéal Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh

Aifreann Uí Riada le Peadar Ó Riada & Cór Chúil Aodha

10.45am Maidin Chaifé & Ceol

Coffee Morning & Music

An Múséam, Baile an Fheirtéaraigh

Ar son Ospidéal na Leanaí, Croimghlinn – Fáilte roimh cheoltóirí, agus gach éinne eile!

In aid of Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin

12pm Amhránaíocht Singing session

Tigh an tSaorsaigh, Baile an Fheirtéaraigh

Amhráin, ó éinne go bhfuil an fonn sin orthu!
A Song for the Road  – for anyone who’s up for it!

1pm Ceol sa Chaifé

Caifé na Caolóige (Louis Mulcahy)

Clothar, Baile an Fheirtéaraigh

Ceol & Lón  / Lunch & Music le Mick O’Brien & Caoimhín Ó Raghallaigh

Is féidir go dtiocfadh athrú ar na himeachtaí.

All events are subject to change

TICÉIDÍ – TICKETS
Ticéid ar fáil ag an clárú, ag an oscailt oifigiúil, ag an deasc eolais san Óstan, 10am – 5pm Déardaoin, Aoine & Satharn, nó ar an doras mara bhfuil siad ar fad díolta roimh ré
Tickets can be bought at the official opening, when registering for classes, at the information desk in the hotel from 10am – 5pm on Thursday, Friday & Saturday, or at the door on the night unless previously sold out.