Foghlaim Port/Amhrán

An bhfuil fonn ort port nua a fhoghlaim? Sna  míosa ata romhainn, beimíd ag tabhairt and deis do dhaoine poirt agus amhráin a fhoghlaim anseo ar an suíomh.  Tabhairfidh sé an deis daoibh cur leis an méid poirt atá agaibh, agus coimeadaí sé muid i dteagmháil le chéile ar feadh na bliana.  Mar thús, tá dhá leagan anseo de ‘The Peeler & The Goat’ – ceann ar an gnáth luas (tapaigh) agus ceann seinnte go mall , le deis a thabhairt do dhaoine é a chleachta agus a fhoghlaim ón gcluais.  Bain trial as! 

Déanadh an áis seo a fhorbairt le tacaíocht ón scéim DEIS sa Chomhairle Ealaíon

The peeler and the goat  (Tapaigh)

The Peeler and the Goat (Mall)