February 18, 2023

18ú Feabhra

Léacht Béaloidis leis an Dr Pádraig Ó Héalaí ag Scoil Cheoil an Earraigh

Tabharfaidh an Dr. Pádraig Ó Héalai léacht oideachasúil, stairiúil & cultúrtha dár teidil 'Cruacheisteanna idir Shúgradh is Dáiríre ' le linn Scoil Cheoil an Earraigh.

Cead Isteach €10

Áirthintí ar an suíomh roimhré nó díol ar an ndoras.

go  top