Clár na nImeachtaí

Dé Céadaoin

Oíche Amhránaíochta/Singers Night

Tigh Bhric

8:00 pm

Déardaoin

Ranganna 24ú-26ú /Classes

Baile an Fheirtéaraigh

10:00 am

Ciorcal Comhrá le Micheál Toose MacGearailt

Tig Áine, An Ghráig

10:15 am

Seisiún Oscailte /Open Session

Tigh Uí Mhurchú/ Murphy's Pub

3:00 pm

Ceolchoirm ar Cheol Shetland le Kevin & Maurice Henderson

Áras Bhreanainn, Baile an Fheirtéaraigh

8:00 pm

Dé hAoine

Ranganna 24ú - 26ú/Classes

Baile an Fheirtéaraigh

10:00 am

Ciorcal Comhrá le Micheál Toose MacGearailt

Tig Áine, An Ghráig

10:15 am

Tionól na nÓg

Tig Áine

3:00 pm

Rang Gáidhlig (Ar líne)

Zoom

3:00 pm

Ceolchoirm an Aoine/Concert

Halla na Feothanaí

8:00 pm

Dé Sathairn

Ranganna 24ú-26ú/Classes

10:00 am

Ceardlann Slamfhilíochta (do Dhaoine Fásta)

Tigh Áine, An Ghráig

10:00 am

Ciorcal Comhrá le Micheál Toose MacGearailt

Tig Áine, An Ghráig

10:15 am

Siúlóid Treoraithe Cultúrtha Guided Walk

Tig Áine, An Ghráig (V92 NX49)

1:45 pm

Comhrá agus Ceol le Matt Molloy

Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh

2:00 pm

Ceardlann/Workshop Ceol as Shetland

Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh

3:00 pm

Rang Gáidhlig (Ar líne)

Zoom

3:00 pm

Tráthnóna na gCaipíní

Tigh an tSaorsaigh

3:30 pm

Léacht Bhéaloideasa leis an Dr Pádraig Ó Héalaí

Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh

4:00 pm

Ceolchoirm an Sathairn /Concert

Halla na Feothanaí

8:00 pm

Dé Domhnaigh

Aifreann na Féile

Sáipéal Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh

10:00 am

Snámh agus Ceol

Baile na nGall

1:00 pm

go  top