Andrea Palandri (Intermediate Level)

Andrea Palandri (Intermediate Level)

Is i Londain a chaith Andrea Palandri tosach a shaoil sarar aistrigh sé lena mhuintir go dtí an Véinéis san Iodáil nuair a bhí sé naoi mbliana d’aois, áit a d’fhan sé go dtí gur chríochnaigh sé an scoil. Thosnaigh sé ag teacht go hÉirinn nuair a bhí sé sna déagaibh agus ba gheairid ina dhiaidh sin gur chuir sé suim ar leith i veidhleadoireacht Paddy Cronin agus Denis Murphy agus sna teicnící a bhíodh á múineadh ag Pádraig O’Keefe ina chuid lámhscríbhinní teagaisc. Tá ceol seinnte ar stáitse ag Andrea ag a lán ócáidí in Éirinn agus thar lear ó d’aistrigh sé chun na tíre seo sa mbliain 2014 agus tá ranganna veidhlín múinte aige ag féilte ceoil traidisiúnta ar nós Feakle i gCo. an Chláir agus Tionól Nioclás Tóibín i gCo. Port Láirge. Bhí sé ina aoi speisialta ar Slí na mBeaglaoich ar TG4 le déanaí agus tá sé le clos chomh maith ar an albam le Aidan Connolly ‘Be Off’ a d’eisigh Raelach Records.


Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Andrea Palandri was raised in London until the age of nine and in Venice until the age of nineteen. He began visiting Ireland in his teens and developed a particular interest in the fiddle playing of Paddy Cronin, Denis Murphy and in the bowing techniques taught in the manuscripts of Pádraig O’Keeffe. Andrea has performed at numerous events both in Ireland and abroad since moving to Ireland in 2014. He has taught fiddle masterclasses at traditional music festivals such as the Feakle Festival in Co. Clare and at Tionól Nioclás Tóibín in Co. Waterford. He has also featured on TG4’s Slí na mBeaglaoich and as a guest musician on Aidan Connolly’s critically-acclaimed album ‘Be Off’, released on Raelach Records.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Andrea Palandri (Intermediate Level)

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top