Le Andy Ó Súilleabháin

Le Andy Ó Súilleabháin

Tá an t-orgán béil á sheinm ag Andy ó laethanta a óige ach is sna seascaidí a phioc sé suas i gceart é nuair a chuala sé Eddie Clarke á sheinm. Tá sé lonnaithe in san Neidín  i gContae Chiarraí agus is ball é den ghrúpa ceoil Amergin a tháinig le chéile ag deireadh na seachtóidí. D’eisigh sé dlúthdhiosca leis an mbanna i 2001 dár teideal.‘The Gypsy Princess’ Is minic a chloistear é ag seinm phoirt Shliabh Luachra agus Damhsaí Sciobóil go mín agus le rithim mhaith.


*Ní mór orgán i ngléas G a bheith agat don rang*

Beidh an rang seo ar siúl idir 10rn - 1:00in gach lá le sos san áireamh.


Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Andy has been playing the harmonica from a young age but it wasn’t until he heard Eddie Clarke playing in the sixties, that he developed a real understanding of the instrument. He is based in Kerry and is a member of the band ‘Amergin’ which was formed in the late seventies. The band released a CD in 2001 titled ‘The Gypsy Princess’. He is often heard playing Sliabh Luachra tunes and barn dances smoothly and in good rhythm. 

*A Harmonica in the key of G is required for this class*

This class will start each day at 10am until 1:00pm with a break included.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Le Andy Ó Súilleabháin

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top