Kyle Macaulay

Kyle Macaulay

Is giotáraí, innealtóir fuaime agus cumadóir é Kyle Macaulay. Is Connolach é as Ráth Mealtáin ach thá sé maireachtaint i gCorca Dhuibhne fé láthair. Thosnaigh sé a saol sa cheol fé stiúir Paul Harrigan agus ansan dhein sé staidéar ar an gceol leis an bpolaitíocht I gColáiste na hOllscoile i gCorcaigh. Bhain sé dhá bhunchéim amach sa Cheol agus sna hEalaíne agus bhronnadh scoláireacht Quercus air. D’eisigh sé a albam “Barra Taoide” le Nicole Ní Dhubhsláine sa bhliain 2019 agus dheineadar ceolchoirmeacha timpeall na tíre ina dhiaidh ag féilte ar nós “Other Voices” agus “Clonakilty Guitar Festival”. Fé láthair, bíonn Kyle sa tóir mar teagascóir agus innealtóir fuaime.

Cé go bhfuil an rang seo lán is féidir d'ainm a chur ar an liosta feithimh.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Kyle Macaulay is a guitarist, engineer, and composer originally from Ramelton, Co. Donegal, currently living in Corca Dhuibhne. Having been given firm musical foundations from his teacher Paul Harrigan, Kyle chose to study Music and Politics at UCC where he received 1st class honours and a Quercus performing arts scholarship. In 2021 Kyle graduated top of his class in the BMus programme. With Nicole Ní Dhubhshláine, he released the album “Barra Taoide” and subsequently performed across the country at festivals such as “Other Voices” and “Clonakilty Guitar Festival”. Kyle is in high demand as a tutor and engineer at present.

Classes will be held between 10am and 1pm each day

Although this class is now fully booked, we are operating a waitlist system.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Kyle Macaulay

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top