Le Caoimhín Ó Fearghail (trí Zoom)

Le Caoimhín Ó Fearghail (trí Zoom)

Is ón Rinn in iar-dheisceart Phort Láirge do Chaoimhín Ó Fearghail. Thosnaigh sé ag foghlaim na feadóige nuair a bhí sé ocht mbliana d’aois agus ba ghairid ina dhiaidh sin a thosnaigh sé ar na píb uilleann. Lean sé leis ag foghlaim go dtí an fheadóg mhór, an giotár, agus an bouzouki ina dhaidh sin. Chuaigh ceoltóirí agus amhránaithe a cheantair féin go mór i bhfeidhm air chomh maith le tionchar mórán ceol taifeadta agus mór-cheoltóirí an cheoil traidisiúnta. Tá sé le cloisint ar roinnt mhaith taifeadtaí le blianta beaga anuas, go háirithe mar thionlacaí. Chuir sé albam amach sa bhliain 2018 le Paddy Tutty dar teideal ‘Flute & Fiddle’ agus d’eisigh NPU (Na Píobairí Uilleann) albam aonarach dó ar na píb in 2020. Seinneann sé go minic sa mbaile agus thar lear, ina aonar agus le grúpaí cosúil le Danú, Caladh Nua agus Skipper’s Alley. B’é a fuair Gradam Ceoil TG4 sa bhliain 2012 do ‘Ceoltóir Óg na Bliana’.

Seinneann sé sa tiúnáil ‘Drop D’ ar an ngiotár agus is é sin a mhúineann sé chomh maith.

Beidh gach rang ar siúl ar Zoom ó 11rn go 12:30in gach lá, le sos san áireamh.

Pic © Jörgen Sälde

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Caoimhín Ó Fearghail is a multi-instrumentalist from An Rinn in west Waterford. Having started to learn the tin whistle at the age of eight he quickly progressed to the uilleann pipes and later flute, guitar and bouzouki. He is very much influenced by the many great musicians and singers from his home area as well as many commercially recorded artists and greats of Irish music. He has featured on a number of albums in the last few years, as accompanist quite often. In 2018 he released an album ‘Flute & Fiddle’ with Paddy Tutty and in 2020 he released a solo piping album on the NPU label. He has performed frequently at home and abroad, solo and also with groups like Danú, Caladh Nua and Skipper’s Alley. He was the 2012 recipient of the TG4 Young Musician of the Year award (Gradam Ceoil TG4).

He plays Drop D tuning on guitar and teaches in this tuning as well.

Classes will be held on Zoom and will start each day at 11am until 12:30pm and includes a break.

Pic © Jörgen Sälde

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Le Caoimhín Ó Fearghail (trí Zoom)

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top