Le Aoife Granville

Le Aoife Granville

Is oideoir, taighdeoir agus ceoltóir í Aoife agus obair mar léachtóireach sa Bhéaloideas i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Chaith sí seal chomh maith ag léachtóireacht i gColáiste na hOllscoile Newcastle. Tá meas ar Aoife i saol an cheoil agus tionchar aici ar shaol an fliúiteadóra comhaimseartha. Tá sí ag obair faoi láthair ar a tríú albam aonair. Is minic go mbíonn Aoife ar an teilifís agus an raidió. Ag Scoil Cheoil an Earraigh, díríonn Aoife ar thraidisiúin na mBlascaod agus Dreoilín an Daingean, i dteannta ábhar ó bhailiúchán Goodman.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Aoife is a performer, educator and researcher who has held lectureships at University College Cork and Newcastle University. She lectures in Traditional and Popular Musics, Folklore and Festival. She currently holds a role lecturing Folklore in UCC.Aoife is regarded as an influential figure in the contemporary Irish fluting tradition and is currently working on a third solo album. A regular contributor to radio and television, Aoife works and publishes in both Irish and English.. At Scoil Cheoil an Earraigh, Aoife focuses on the traditions of the Blaskets and Dingle Wran tradition as well as material from the Goodman Collection.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Le Aoife Granville

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top