Oisín Morrison

Oisín Morrison

Is cruitire, fliútadóir, pianadóir agus cumadóir é Oisín Morrison, gurb as Baile Átha Cliath ó dhúchas dó ach atá anois ag cur faoi i gCorcaigh. Tá múinte agus seinnte aige fud fad na tíre agus thar lear ag féilte ceoil éagsúla, gan trácht dhéanamh ar mhórán cláir raideo agus theilifíse chomh maith.

Do bhuaigh Oisín cuid mhaith duaiseanna dá cheol, Bonn Óir Sheáin Uí Riada, the Oireachtas agus Fleadh Cheoil na hÉireann ina measc.

Sa bhliain 2016, do chum Oisín an saothar ceoil ‘Clann Lir’ agus i 2020, ceapadh Oisín ina chumadóir cónaithe leis an ngrúpa óige, Ensemble Mhúscraí, áit ina bhfuil sé ag cumadh saothar ceoil bunaithe ar fhilíocht Sheán Uí Ríordáin.


Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Oisín Morrison, a Dublin native who currently resides in Cork, is a flute player, harper, piano player and composer who has taught and performed extensively at festivals at home and abroad as well as numerous performances and collaborations on television and radio.

Oisín has won many awards for his music including Bonn Óir Sheáin Uí Riada, the Oireachtas and Fleadh Cheoil na hÉireann.

In 2016, he composed the ‘Clann Lir’ suite and in 2020 he was appointed composer in residence with the Cork based youth group, Ensemble Mhúscraí, where he is composing a suite of music inspired the poetry of Seán Ó Ríordáin.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Oisín Morrison

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Le Aoife Granville (Trí Zoom)

Le Aoife Granville (Trí Zoom)
Tá an rang seo díolta amach anois. Má tá suim agat i rang ar an bhfeadóg mhór, seol ríomhphost go riarachanscae@gmail.com

Is oideoir, taighdeoir agus ceoltóir í Aoife agus obair léachtóireachta aici i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh agus i gColáiste na hOllscoile i Newcastle. Bíonn sí ag léachtóireacht i gCeol Traidisiúnta agus Coitianta, Béaloideas agus Féilte. Tá meas ar Aoife i saol an cheoil agus tionchar aici ar shaol an fliúiteadóra comhaimseartha. Tá sí ag obair faoi láthair ar a tríú albam aonair. Is minic go mbíonn Aoife ar an teilifís agus an raidió. Is í Aoife stiúrthóir an tIonad Cultúrtha i Múscraí. Ag Scoil Cheoil an Earraigh, díríonn Aoife ar thraidisiúin na mBlascaod agus Dreoilín an Daingean, i dteannta ábhar ó bhailiúchán Goodman.

Beidh gach rang trí ZOOM agus ar siúl idir 11rn - 12:30in gach lá le sos san áireamh.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

This class is now sold out. If you are interested in attending a flute class please email riarachanscae@gmail.com

Aoife is a performer, educator and researcher who has held lectureships at University College Cork and Newcastle University. She lectures in Traditional and Popular Musics, Folklore and Festival. Aoife is regarded as an influential figure in the contemporary Irish fluting tradition and is currently working on a third solo album. A regular contributor to radio and television, Aoife works and publishes in both Irish and English and is the Director of Ionad Cultúrtha Arts Centre in Múscraí. At Scoil Cheoil an Earraigh, Aoife focuses on the traditions of the Blaskets and Dingle Wran tradition as well as material from the Goodman Collection.

Each class is via ZOOM and will start each day at 11 am until 12:30 pm with a break included.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Le Aoife Granville (Trí Zoom)

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top