Nicole Ní Dhubhshláine

Nicole Ní Dhubhshláine

Is ceoltóir flúite agus consairtín í Nicole Ní Dhubhshlaine ón nGráig i gCorca Dhuibhne. Tá an domhan siúlta aici lena cuid ceoil go Boston, Vietnam, Moscow agus leithead na hÉireann gan dabht. Is minic a bhíonn sí ar chláracha teilifíse agus raidió, an Cork Folk Festival 2020 an clár ba dhéanaí lena raibh páirt aici ann. Bronnadh céim ar Nicole ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh le céim sa cheol agus sa Ghaeilge. Bronnadh gradam chuimhneacháin Sheáin Ó Riada uirthi chomh maith le scoláireacht Quercus Creative and Performing Arts. D'eisigh Nicole a chéad albam i 2019 in aonacht le Kyle Macaulay dár teideal 'Barra Taoide'.

Beidh na ranganna seo ar siúl idir 10rn agus 1in gach lá

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Nicole Ní Dhubhshlaine is a flute and concertina player and teacher from An Ghráig in Corca Dhuibhne. She has travelled extensively to perform in locations such as Boston, Vietnam and Moscow as well as countless performances in Ireland. Nicole is a regular contributor to TV and radio programmes most recently appearing on TG4’s Cork Folk Festival 2020. Nicole graduated from UCC with first-class honours in both BA Music/Irish and BMusic degrees and was awarded the Seán Ó Riada Memorial Award and Quercus Creative and Performing Arts Scholarship. Nicole released her debut album in 2019 “Barra Taoide” alongside Kyle Macaulay.


This class will take place from 10am - 1pm each day.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Nicole Ní Dhubhshláine

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top