Conor Connolly

Conor Connolly

Is boscadóir, pianodóir agus amhránaí é Conor as Gaillimh. Bhuaigh sé ceoltóir óg na bliana TG4 sa bhliain 2019. D'fhás sé aníos i gceantar ina raibh saibhreas ceoil ann, leithéidí Joe Burke agus Joe Cooley i measc na ceoltóirí iomráiteacha ón áit.

Beidh na ranganna seo ar siúl idir a 10 & 1in gach lá

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

TG4 Ceoltóir Óg na Bliana (Young Musician of the Year) for 2019 , Conor Connolly is a button accordion, piano player and singer from Galway, Ireland. Coming from an area steeped in Irish music, he was destined to play the accordion with players like Joe Cooley who came from the locality and Joe Burke from whom he also learned. Conor has performed and represented Ireland at many festivals at home and abroad. He was also listed in RTÉ Culture’s list for up and coming talents in 2019.

These classes will be held between 10am and 1pm each day.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Conor Connolly

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Diarmuid Ó Meachair

Diarmuid Ó Meachair

Is boscadóir agus amhránaí sean-nóis é Diarmuid. Rugadh agus tógadh é i nDoire an Chuilinn i gCúil Aodha.
Bhuaigh sé craobh na hÉireann ar an milodeon i 2016 in Inis agus é naoi mbliana déag d’aois.

Fuair sé maoiniú ón gComhairle Ealaíona agus Ealaín na Gaeltachta i 2021 chun dul i mbun taifeadta. Beidh dlúthdhiosca á eisiú aige le Raelach Records roimhis deireadh na bliana le cúnamh Dé.

Tá comórtaisí buaite ag Diarmuid ag Oireachtas na Samhna thar na blianta, Corn Darach Ó Catháin agus Corn Seosamh Ó hÉanaigh ina measc.

Chéimnigh Diarmuid ó Choláiste Mhuire Gan Smál i 2018 le céim Baitsiléara san Oideachas le speisialtóireacht san Oideachas Lán-Ghaeilge. Is múinteoir ranga é i nGaelscoil Uí Riordáin i mBaile an Chollaigh ó shin.

Tá Diarmuid tar éis an bosca ceoil a mhúineadh ag féilte ar nós Éigse Dhiarmuidín agus Scoil Samhraidh Willie Clancy agus is minic a bhíonn sé le clos ar chláracha teilifíse agus ar Radio na Gaeltachta

Tá an rang seo díolta amach, as is féidir d'ainm a chur leis an liosta feithimh.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Diarmuid Ó Meachair is an accordion player and sean-nós singer. He was born and raised in Doire an Chuilinn in Cúil Aodha.
He won an all Ireland on the Melodeon in 2016 when he was 16 years of age.

He got funding from the Arts Council and Ealaín na Gaeltachta in 2021 to record a CD. He will hopefully be releasing a CD with Raelach Records before the end of the year. He has won competitions at Oireachtas na Samhna over the years including Corn Darach Ó Catháin and Corn Seosamh Ó hÉanaigh.

Diarmuid graduated from Mary Immaculate College in 2018 with a Bachelors in Education and a specialisation in Irish Language Education. He is teaching in Gaelscoil Uí Riordáin ever since.

Diarmuid has taught bosca ceoil at festivals including Éigse Dhiarmuidín and Scoil Samhraidh Willie Clancy. He is often heard on television and radio.

This class is fully booked but we are operating a waitlist which can be accessed above.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Diarmuid Ó Meachair

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top