Le Breanndán Ó Beaglaoich (Díolta Amach/Sold Out)

Le Breanndán Ó Beaglaoich (Díolta Amach/Sold Out)

Breanndán Ó Beaglaoich, máistir an cheoil agus an amhránaíocht thraidisiúnta. Is as Baile na bPoc do Bhreanndán agus tógadh é leis an gceol. Tá ceol sa dúchas aige, agus é ag seinm ceol Chiarraí Thiar ó aois an-óg: Polcaí, Sleamhnáin, Amhráin agus Foinn Mall. Tá ceithre albam aonair eisithe aige, i dteannta taifid leis na bannaí ‘Boys of the Lough’ agus ‘Beginish’.

Beidh gach rang trí ZOOM agus ar siúl idir 11rn - 12:30in gach lá le sos san áireamh.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Breanndán Ó Beaglaoich a master of traditional Irish accordion playing. Born into a famous musical family, Breanndán soaked up the music and songs of West Kerry from an early age – slides, polkas, songs and slow airs all run through his veins. He has four acclaimed solo albums to his name, as well as numerous recordings with the groups Boys of the Lough and Beginish.

Each class is via ZOOM and will start each day at 11 am until 12:30 pm with a break included.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Le Breanndán Ó Beaglaoich (Díolta Amach/Sold Out)

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top