Seamas Hyland

Seamas Hyland

Is as iarthar Phort Láirge do Sheamas agus is é an bhosca ceoil an phríobh uirlis atá aige. Do mhúin Bobby Gardiner é don chuid is mó agus bhí an damhsa seite go h-an láidir sa cheantar freisin - an Bhaile Dubh. De bharr sin, bhí na polcaí agus na sleamhnáin coitianta agus é ag fás aníos. Tá sé lonnaithe anois i mBaile Átha Cliath le roinnt blianta agus bíonn sé ag seinnt timpeall na tithe tábhairne cosúil leis an Cobblestone agus Walshes. Tá sé mar bhall den bhanna ceoil na Mary Wallopers le níos mó ná bliain anois agus tá síad tar éis seinm timpeall na tíre chomh maith leis an mBraiteann agus timpeall na hEorpa. Tá síad ag eagrú le haghaidh camchuairt i Meiriceá i mí an Mhárta. Tá sé ag obair ar album solo faoi láthair a thiocfaidh amach i 2023.


Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Seamas comes from west Waterford and the button accordion is his main instrument. Bobby Gardiner was his teacher and set dancing was also popular in the vicinity- Ballyduff. Because of this, polkas and slides were widespread when he was growing up. He's based in Dublin now for a few years and plays in local music pubs like the Cobblestone and Walshes. He's a member of the band the Mary Wallopers for over a year now and they have played all over Ireland, UK and Europe. They are preparing for a tour of America in march. He's also working on a solo album now and is hoping to release it in 2023.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Seamas Hyland

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Liam MacCongáil

Liam MacCongáil

Is as Iorras i gContae Mhaigh Eo do Liam, ceantar atá ar maos le ceol an bhosca ceoil. Is sa bhaile agus é sé bliana d’aois a thosaigh sé ag baint a chéad chúpla port as an mbosca, faoi stiúradh a shin-sheanmháthar. Lean sé air á sheinm ar scoil nó go ndeachaigh sé chuig ranganna leis an sár-cheoltóir David Munnelly. Bhí seanuncail dó (a bhí pósta ar bhean de mhuintir Mhurchú, “The Waivers”, as Sliabh Luachra) ina chónaí i Nua-Eabhrac, agus chuireadh seisean taifid abhaile ar an bpost, The Star Above the Garter ina measc.

Sna déaga dó, casadh air ceoltóirí áitiúla ar nós Joe Carey agus Chlann Uí Mhongáin. An córas B/C a chleachtaíodh sé ag an am, ach d’athraigh sé go C#/D go gairid ina dhiaidh sin. Ag an am sin is ea a chuala sé taifid Joe Cooley agus Tony MacMahon den chéad uair. Tá an-suim ag Liam sa cheol a taifeadadh sna Stáit Aontaithe idir 1910-1950; go mórmhór ceol mileoidin na tréimhse sin.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Liam is from Erris in County Mayo, an area steeped in accordion music. He started to play at age six under his great-grandmother’s guidance. He continued to play at school and later took lessons with accordionist David Munnelly. Liam’s granduncle (who was married to one of the Murphy family from Sliabh Luachra, known as “The Waivers”) lived in New York and would send home CDs in the post, The Star Above the Garter, among others.

In his teenage years he met local musicians Joe Carey and the Ó Mongáin family. He had been playing the B/C system up until that time but switched to the C#/D accordion thereafter. It was also at this age that he heard the music of Joe Cooley and Tony MacMahon for the first time. Liam is very interested in Irish music recorded in America between 1910-1950; especially the melodeon music of that era.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Liam MacCongáil

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top