Le Colm Murphy

Le Colm Murphy

Corcaíoch ó dhúchas, tá cáil ar Cholm Murphy de bharr an róil lárnaigh a bhí aige leis an mbanna ceannródaíoch De Dannan. Tá stíl shuaithinseach aige ar an mbodhrán agus is é an stíl seo atá le clos ar rianta ceoil le go leor ceoltóirí mór le rá, leithéidí Altan, Martín O’Connor Jackie Daly agus Mary Bergin. I 1986 d’eisigh sé dlúthdhiosca ‘AN BODHRAN- THE IRISH DRUM’, a léiríonn an meas atá aige ar thréithe caolchúiseacha an cheoil.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Colm Murphy hails from Cork, best known as a musician for his central role with the seminal traditional ensemble De Dannan, Murphy's distinctive bodhran style has informed the performance and recorded work of many of Irish music's iconic players,including; Altan, Máirtín O'Connor, Jackie Daly and Mary Bergin, amongst others. He released a cd in 1986; "AN BODHRAN- THE IRISH DRUM" which demonstrates his respect for the subtleties of Irish dance music.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Le Colm Murphy

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top