Angelina Carberry

Angelina Carberry

Rugadh Angelina i Manchain, Shasana i gclann a bhí tumtha i dtraidisiún an cheol gaelach. Thosaigh sí amach ar an bhfeadóg stáin agus ansan phioc sí suas an bainseó ag leanúint lorg a hathar Peter agus a sheanathar Kevin Carberry. Bhos sí go Gaillimh déanach sna 90idí áit a thaifead sí albam 'Memories from the Holla’ lena hathar agus le John Blake


Thar na blianta tá a stíl féin forbartha ag Angelina stíl atá uathúil agus rithimiúil. Tá cáil ar Angelina chomh maith mar mhúinteoir ceoil agus bíonn sí ag múineadh go minic ag féilte ceoil. Tá ranganna máistireachta múinte aici ag an Dámh Chruinne Éireann Rince agus Ceoil, Scoil Eigse CCÉ, Scoil Samhraidh Willie Clancy. Tá an tír agus an domhan taistealthe aici lena cuid ceoil. Tá a cuid ceoil le clos chomh maith ar chláracha a bhfuil éileamh orthu Fleadh Cheoil RTE, Bosca Ceol, Hup agus Sé mo Laoch, TG4 ina measc. Bronnadh Ceoltóir na Bliana 2021, TG4 uirthi le déanaí.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Angelina Carberry was born in Manchester, England into a County Longford musical family steeped in traditional music. Starting on the tin whistle, she later moved on onto the banjo following in the footsteps of her father Peter and Grandfather Kevin Carberry. Angelina moved to Galway in the late 90’s where she recorded the highly acclaimed album ‘Memories from the Holla’ with her father Peter on Accordion and John Blake on guitar and piano. 


Over the years, Angelina has developed a highly personal style with unique rhythmical characteristics. In addition to performing Angelina is also a respected music teacher and popular banjo tutor at many festivals throughout the country and abroad. She has taught master classes at the Irish World Academy of Music and Dance, University Limerick, Scoil Eigse CCE, the Willie Clancy Summer School and has toured throughout Ireland, Europe, Japan, and North America that included appearances at major festivals. Angelina has also played popular tv program’s series Fleadh Cheoil RTE, Bosca Ceol, Hup and Sé mo Laoch, TG4 and was recently awarded TG4 Ceoltóir na Bliana, 2021.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Angelina Carberry

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top