Clíodhna Costello

Clíodhna Costello

Is as tuaisceart Thiobraid Árann do Chlíodhna Costello, ceantair ina bhfuil saibhreas ceoil traidisiúnta. Bhí ceol á chlos aici agus í óg óna clann agus ó cheoltóirí áitiúla. Tá tionchar mór ag stíl ceoil Oirthear na Gaillimhe ar cheol Chlíodhna. Tá cliú ar an stíl rithimiúil atá aici agus mórán gradaim tugtha léi aici dá bharr. Tá sí feicthe ar an teilifís agus cloiste ar an raidió anseo in Éirinn agus tá fud fad na cruinne taistealaithe aici ag seinnt is ag múineadh ceoil. Tá Clíodhna ag cur fuithi sa Ghaillimh anois, áit a sheinneann sí agus a mhúineann sí go rialta.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Clíodhna Costello hails from North Tipperary, an area rich in traditional music. She was exposed to music at a young age, both at home among her siblings, and with local musicians. Clíodhna’s style has been heavily influenced by the music of East Galway. Her rhythmic style is widely admired, and she has won numerous awards for her playing. She has appeared on television and radio shows at home in Ireland and has travelled across the world, performing and teaching. Cliodhna currently lives in Galway, where she plays and teaches regularly.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Clíodhna Costello

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top