Le Tiarnán Ó Duinnchinn (díolta amach/sold out)

Le Tiarnán Ó Duinnchinn (díolta amach/sold out)

Is píobaire é Tiarnán ó Chontae Mhuineacháin a bhfuil duaiseanna buaite aige agus a thosaigh ag seinm na píoba nuair a bhí sé naoi mbliana d’aois. Tá ceithre bhonn uile Éirinn buaite aige ag an bhFleadh Ceoil agus sa bhliain 2013, bhuaigh sé comórtas Bonn Óir Seán Ó Riada. Tá sé ráite ag mórán gurb é Tiarnán an píobaire is mó tionchair le linn a ama. Tá Tiarnán ag ceol is ar chamchuairt go proifisiúnta ó 1995, ina aonar chomh maith le i dteanna ghrúpaí. Thug Rialtas na hÉireann aitheantas do Thiarnán i 2015 le sparánacht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meán chun píb uilleann a cheannach chun a ghairm a chur chun cinn.

Beidh gach rang trí ZOOM agus ar siúl ó 11rn go 12:30in gach lá, le sos san áireamh.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Tiarnán is an award-winning Uilleann Piper from Monaghan who started playing the Uilleann Pipes when he was around nine years of age in The Armagh Pipers Club. He has won 4 Fleadh Ceoil. In 2013, Tiarnán won the Seán O Riada Bonn Oir competition. Tiarnan has been described by many as being one of the most influential pipers of his generation. Tiarnán has been touring and performing professionally on a regular basis since 1995 both as a member of various bands and as a solo performer. Tiarnan was recognized by the Irish government with an award in 2015 from the Department of Arts, Heritage, and the Gaeltacht to purchase uilleann pipes in furtherance of his career.


Each class is via ZOOM and will start each day at 11 am until 12:30 pm with a break included.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Le Tiarnán Ó Duinnchinn (díolta amach/sold out)

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top