Jimmy O'Brien Moran

Jimmy O'Brien Moran

Thosaigh Jimmy O’Brien Moran ag casadh cheoil timpeall 1975. Spreagadh an suim seo trí cheoil Planxty agus píobaireacht Liam O’Flynn. Chuaigh sé go dtí ranganna phíb

uilleann ag Scoil Samhradh Willie Clancy sa bhlian chéanna. ‘S iad Willie Clancy, Liam O’Flynn, Séamus Ennis agus Seán McKiernan na píobairí is mó a chuaigh i bhfeidhm

air.Thug Seán Reid dó an ghléas cheoil a sheinneann sé inniu, a rinne Colgan as an Muileann gCearr c. 1820. Ba é an chéad taifeadadh a rinne sé ná albam de phíobairí óga, “The Pipers’ Rock”, a léirigh seachtar píobairí a bhí óg ag an am. Sheinn sé freisin le James Kelly ar a albam “The Ring Sessions”. I 1996 d’eisigh sé taifead aonair dar teideal “Seán Reid’s Favourite” agus eisíodh a dhara dlúthdhiosca, “Take me Tender”, in 2013. Scrúdaíonn sé rogha de stór tras-scríofa an phíobaire dall as Gaillimh, Paddy Conneely (d’éag 1851). Bhí Conneely agus a bhailitheoirí (George Petrie san áireamh) ina n-ábhar do thráchtas dochtúireachta Jimmy in Ollscoil Luimnigh, a cuireadh isteach in 2006. Bronnadh scoláireacht Fulbright ar Jimmy chuig Boston College agus chaith sé cúig mhí ann in 2008. Is léachtóir é Jimmy in Ollscoil Theicniúil an Oirdheiscirt, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge tráth.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Jimmy O’Brien Moran became interested in the uilleann pipes in the early 1970s, mainly through the playing of Liam O’FIynn and Planxty. He attended the Willie Clancy

Summer School in 1975. The music of Willie Clancy, Liam O’Flynn, Séamus Ennis and Seán McKiernan are among his influences. He plays a set of pipes in B made by Colgan of Mullingar which were generously given to him by the late Sean Reid of Ennis and Donegal. His first recording was for an album of young pipers, “The Pipers’ Rock”, which featured seven pipers who were young at the time. He played with James Kelly on his album “The Ring Sessions”. In 1996 he released a solo recording entitled “Seán Reid’s Favourite” and his second CD, “Take me Tender”, was released in 2013. It explores a selection of the transcribed repertoire of the blind Galway piper, Paddy Conneely (d.1851). Conneely and his collectors (including George Petrie) were the subject of Jimmy’s doctoral thesis at the University of Limerick, submitted in 2006.. Jimmy was awarded a Fulbright scholarship to Boston College and spent five months there in 2008. Jimmy is a lecturer at the South East Technical University.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Jimmy O'Brien Moran

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top