Ailean Domhnallach

Ailean Domhnallach

Is duine aitheanta é Ailean i saol an cheoil Ghaelaigh, tá éileamh idirnáisiúnta ar Ailean mar chumadóir, stiúrthóir ceoil, píobaire, amhránaí agus léachtóir ar cheol Gaelach. Tá bua ag Ailean ceol na píbe (pibroch) a dhéanamh geanúil. Tá tionchar nach beag aige ar ghlúin nua píobairí a spreagadh agus píobaireacht na seachtú haoise déag a thabhairt chun solais. Tá fud fad na cruinne siúlta ag Ailean ag féilte píobaireachta. Bíonn sé ag léachtóireacht ag Acadamh Ríoga Ceol & Drámaíochta na hAlba agus saothar coimisiúnaithe aige go minic do theilifís BBC.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

A leading light in the Gaelic musical scene, Ailean is in demand internationally as a composer, musical director, piper, singer and lecturer on Gaelic music. One of his myriad gifts is to make pibroch accessible and lovable. His work as a scholar-performer reuniting seventeenth-century piping with its Gaelic roots is influencing a whole generation of pipers. Ailean has performed at every major Celtic and piping festival on the planet. He lectures on the Scottish Music course at the Royal Scottish Academy of Music & Drama, and has had numerous commissions to compose for BBC television.


Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Ailean Domhnallach

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top