Le Seosaimhín Ní Bheaglaoich (Daoine fásta)

Le Seosaimhín Ní Bheaglaoich (Daoine fásta)

Amhránaí, léachtóir, iriseoir agus craoltóir is ea Seosaimhín Ní Bheaglaoich ó Bhaile na bPoc go mbíonn baint aici leis an iliomad togra ceoil agus amhránaíochta. Tá dlúchéirníní eisithe aici le blianta anuas, ina measc tá Taobh na Gréine & Suailcí Sona. Is tobar eolais, do traidisiúin agus d’amhráin Iarthar Duibhneach í Seomaimhín agus roinnt oibre déanta aici ag Oireachtaisí na Samhna mar mholtóir. Is amhránaí cónaitheach le Cruit Éireann í le blianta beaga anuas chomh maith.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Seosaimhín Ní Bheaglaoich is a traditional singer, lecturer and broadcaster from Baile na bPoc who is involved with many projects of music and song. She has released many CD’s over the years including ‘Taobh na Gréine & Suailcí Sona’. Seosaimhín is a wealth of knowledge of West Kerry traditions and songs. She has worked with Oireachtas na Samhna as a judge and in recent years has been the singer in residence with Harp Ireland.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Le Seosaimhín Ní Bheaglaoich (Daoine fásta)

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top