Eilís Ní Chinnéide

Eilís Ní Chinnéide

Amhránaí agus ceoltóir í Éilís a tógadh i mBaile an Mhúraigh, taobh thiar don nDaingean. D'fhoghlaim sí a cuid ceoil aige’ baile óna hathair, Caoimhín Ó Cinnéide agus a muintir, sa cheantar máguaird agus ar scoil. Tá blianta fada tugtha aici ar chamchuairtí ceoil ar fuaid an domhain, agus taithí múinteóireachta aici ag ranganna ceoil go háitiúil is thar lear.

Is brea léi amhráin a mhúineadh don nglúin óg, agus tugann sí spreagadh agus stór amhráin d’aon scoláire ceoil faoina bráid.

Mar Eolas

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bheith acu.
Tá fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana.
Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt Chorca Dhuibhne.
Níl aon chead taifeadadh le linn ranga.
Má bhíonn siomptóim Covid19 ort - ná freastal ar na ranganna.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí

*Má bhíonn aon fhadhb ag cur rang in áirithe, nó má tá breis eolais ag teastáil, seol ríomhphost go - riarachanscae@gmail.com

Éilís is a singer and musician, raised in Baile an Mhúraigh, west of Dingle. She learned her music from her father, Caoimhín Ó Cinnéide, and her family and at school. She has spent years touring with her music around the world. She has experience teaching classes locally and further afield.

She loves teaching songs to the younger generation and she inspires any student who crosses her path.

Please Note

Pupils must have their own instruments.
Classes are for adults and children age 9+.
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded.
The emphasis will be on West Kerry tunes and style.
Recording during classes is prohibited.
If you have symptoms of Covid19 please don't attend classes.
NB There are no classes for absolute beginners.


* If there is any issue in booking classes or you need additional information, please email - riarachanscae@gmail.com

Eilís Ní Chinnéide

Ranganna eile

Other Classes

All Classes

Mar eolas / FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners

go  top