Cad é Scoil Cheoil an Earraigh

Maireann imeachtaí Scoil Cheoil an Earraigh thar tréimhse 5 lá agus tugaimíd aird ar leith do cheol, amhráin agus stíl Chorca Dhuibhne. Beidh Scoil Cheoil an Earraigh 2020 ar siúl ó Dé Céadaoin an 19ú Feabhra go dtí’n Domhnach an 23ú lá i mBaile an Fheirtéaraigh ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin. Bíonn suas le 20 rang agus ceardlann éagsúil ar siúl i réimse leathan uirlisí traidisiúnta chomh maith le amhránaíocht ar an sean-nós agus damhsa ar an sean-nós. Chomh maith leis sin, bíonn ceolchoirmeacha, seisiúin, oíche amhránaíochta, siúlóid, léacht, oscait oifigiúil agus go leor imeachtaí eile a bhaineann lenár dtraidisiún.

Tugann Scoil Cheoil an Earraigh deis do dhaoine blaiseadh a fháil de shaibhreas ceoil agus cultúr Ghaeltacht Chorca Dhuibhne agus dar ndóigh, dár dteanga chomh maith, agus muid suite i gcroí lár na Gaeltachta. Bíonn an deis ag daoine freastal ar ‘chiorcal comhrá’ áit ar féidir leo an ‘cúpla focal’ a chleachta agus cur lena saibhreas teangan fhéin.

Dóibh siúd go bhfuil suim acu i gcultúr ár gcomharsain Gaelacha in Albain, tá ranganna cainte agus amhránaíochta i nGáidhlig (Scotts Gaelic).

Tagann ceoltóirí áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta le chéile le ceolchoirmeacha a chuir ar fáil, bíonn foghlaimeoirí agus a gcairde ó gach cearn don tír agus níos faide ó bhaile, i láthair le freastal ar na ranganna ceoil, amhránaíochta agus rince, agus le blaise a fháil den cheol agus an chultúr i gcaitheamh tréimhse na Scoile.

Táimid ag súil go mór fáilte a chur roimh scoth na gceoltóirí agus amhránaithe ag ceolchoirmeacha, ranganna agus imeachtaí na Scoile Ceoil i mbliana, ina measc Breanndán Ó Beaglaoich, Allan MacDonald, Cárthach MacCraith, Kevin Burke, Mick O’Brien, Caoimhín Ó Raghallaigh, Fidelma O’Brien, Eithne Ní Chatháin, Christine Primrose, Desi Wilkinson, Jeremy Spencer, Muarice McKenna, Muireann Nic  Amhlaoibh, Gearóid Ó Duinnín  agus go leor eile. Bígí linn! Baile beag bríomhar, ceolmhar is ea An Buailtín (Baile an Fheirtéaraigh) agus beidh míle fáilte romhaibh a bheith inár gcuideachta ar feadh roinnt laethannta le sásamh a bhaint as ár gceol, ár gcultúr agus ár gcomhluadar. Ag súil le sibh a fheiscint! Niamh agus Breanndán

Ceol Chorca Dhuibhne Tá a stíleanna agus a gcuid nósmhaireachtaí ceoil féin in alán ceanntair éagsúla ar fuaid na h-Éireann agus sé an dála céanna aige Corca Dhuibhne é. An chéad rud a bhí le tabhairt fé ndeara i seisiún ceoil san áit seo go dtí le ana dhéanaí, ná go raibh trí tréithe ag baint le h-oíche mhaith ceoil. Ar dtúis bhíodh ceol a sheimint, ansan an rínce agus ina dhiaidh san bhí an amhránaíocht. Gan amhras bhíodh tarraingt ar chaint istigh eatartha agus do’b shin í an Ghaeilge san chuid is mó den gceanntar. Fiú go dtí an lá atá inniu ann, sé seo an saghas oíche is fearr a thaithníonn leis an ngnáth dhuine sa taobh seo tíre. Sé an bosca ceóil is líonmhaire san áit le fada agus roimis sin, bhí alán veidhlíní agus roimis sin aríst, bhí na píob uilinn. Toisc airgead a bheith gann agus gan ar chumas alán daoine uirlisi ceoil a cheannach, is ceoltóir amháin nó uirlis amháin ceoil a bhíodh á sheimint aige’s na h-oícheanta ceoil seo. Dá bharra san, bhí a stíl pearsanta fhéin aige’s na h-aon cheoltóir agus alán den am, píosai ceoil seachas a chéile aitheanta leis na ceóltóiri sin. Bhí an ceol i gconaí dírithe ar an rince, rud a d’fhág meidhreach i gcónaí é. Bhíodh foinn mhalla, corn phíopa, polcaí, sleamhnáin, poirt, rince scoibóil agus bhálsanna á sheimint. Ní mór na ríleanna a bhí le clos. Siad na ceóltóiri a bhí ag seimint go rialta timpeall leath chéad bliain ó shin ná, Seán Coughlin, Moss Martin, Muiris Ó Dálaigh agus a dhriotháir, Muiris Ó Cuínn, John O’Donnell, Seán Dan Neill Ó Gairbhí, Páid Ó Gairbhí, Stanley Doyle, Seáinin Mhicil Ó Suilleabháin, Tom agus Pat Coughlin, Muintir Ui Fhlaithearta sa Daingean, agus driotháracha agus driofúracha mhuintir Bheaglaoí ó Bhaile na bPoc agus Baile Na nGall. Is beag duine ná go raibh amhrán aige mar ní raibh an bhéim ar fad ar an nguth ach ar an scéal. “Abair amhrán” a deirtaí. Tá alán ceoltóirí, amhránaithe agus rinceóirí óga san áit anois agus le cabhair an Scoil Ceóil seo agus imeachtaí ná é, sínfear an oidhreacht seo ar aghaidh go dtí an gcéad ghlúin leis, gan aon dua.

Scoil Cheoil an Earraigh is a 5 day Traditional Music School paying particular attention to the music, style and of the Corca Dhuibhne peninsula in Co. Kerry, Ireland on the Wild Atlantic Way.

The next Scoil Cheoil will run from Wednesday the 19th to Sunday the 23rd of February, 2020. We hold about 20 classes in a wide range of instruments as well as sean-nós singing workshops and a sean-nós dance workshop. Over the 5 days there are concerts, sessions, singers’ nights, recitals, a pupils’ concert, guided walk, and all sorts of other events based on various aspects of our tradition.

Concerts and classes will feature many musicians including Breanndán Ó Beaglaoich, Allan MacDonald, Cárthach MacCraith, Kevin Burke, Mick O’Brien, Caoimhín Ó Raghallaigh, Fidelma O’Brien, Eithne Ní Chatháin, Christine Primrose, Desi Wilkinson, Jeremy Spencer, Muarice McKenna, Muireann Nic  Amhlaoibh, Gearóid Ó Duinnín and plenty more. 

Coming to Scoil Cheoil an Earraigh not only gives people the opportunity to get a taste of the local music and song, but it gives people a chance to experience the richness of the Irish language here in the heart of the Kerry Gaeltacht. People have the opportunity to attend a ‘ciorcal comhrá’ (conversation circle) where they can practice their cúpla focal, and for those whose ambitions lie further afield, we have classes in Gáidhlig (Scotts Gaelic).

We are also delighted to have the opportunity to invite musicians from all over Ireland to come to Scoil Cheoil to take part in teaching classes and performing at concerts and recitals. Baile an Fheirtéaraigh is a small village with a great energy and a huge enthusiasm for music and is a great place to spend a few days enjoying the music and the company.

Ag súil le sibh a fheiscint! Niamh agus Breanndán