Déardaoin

Déardaoin 15 Feabhra 2018

Thursday 15 February 2018

 9.00am Clárú – Registration

Clárú dos na ranganna go léir. €50 don 3 lá

Registration for all classes lasses €50 for 3 days

10am-1pm Ranganna – Classes

Ionaid éagsúla, Baile an Fheirtéaraigh

Ranganna sna huirlisí éagsúla & amhránaíocht. Fiosraigh ag an deasc eolais sa bhfáiltiú san Óstán.

Classes in various locations. For late registration and class locations enquire at the information desk in Óstán Ceann Sibéal reception area

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne

Informal Irish Conversation Group

Le Máire Joe Daly. Óstán Ceann Sibéal (Beár), Baile an Fheirtéaraigh €5

 

1pm Siansa na nAosach
Lár-Ionad Gaeilge agus Gaeltachta, Baile an Fheirtéaraigh

Lón, ceol agus cleachta dár gcairde críonna. Le Pádraig Ó Sé, Seosaimhín Ní Bheaglaoich agus Ceoltóirí óga an Bhuailtín

 

2pm Seisiún Oscailte  Open Session

Tigh Uí Mhurchú, Baile an Fheirtéaraigh

Le Bríd Donnelly. Fáilte roimis na ceoltóirí go léir.

All musicians welcome.

 

 

3pm  Seoladh CD & Leabhar
CD & Book Launch

Tigh Bhric, An Riasc

Seoladh CD Muireann Nic Amhlaoibh, Foxglove and Fuchsia

Seoladh Singeal Méabh Ni Bheaglaoich – Amhrán na nGael

Seoladh leabhair ‘James Gandsey – The celebrated Killarney Minstrel’ le Ciarán Dalton

Seoladh CD Shane Mulchrone

8pm  Casadh na Gráige – Ceolchoirm – Concert (€10)

Le Mícheál Ó Súilleabháin
Ceolchoirm de chóiriú Mhichil ar amhráin Sheáin de Hóra.

A special concert with Mícheál Ó Súilleabháin – arrangements on piano of songs associated with Corca Dhuibhne singer Seán de hÓra

Ionad an Bhlascaoid – Blasket Island Centre, Dún Chaoin

 

 

TICÉIDÍ – TICKETS
Ticéid ar fáil ag an clárú, ag an oscailt oifigiúil, ag an deasc eolais san Óstan, 10am – 5pm Déardaoin, nó ar an doras mara bhfuil siad ar fad díolta roimh ré. MOLANN MUID DO DHAOINE TICÉID A CHEANNACH ROIMH RÉ MAR IS MINIC NÁ BÍONN SLÍ DOS NA HÉINNE A BHFUIL FONN ISTEACH ORTHU AG AN ÓCÁID SEO
Tickets can be bought at the official opening, when registering for classes, at the information desk in the hotel from 10am – 5pm on Thursday, or at the door on the night unless previously sold out. WE ADVISE PEOPLE TO BUY TICKETS IN ADVANCE AS THIS EVENT IS OFTEN SOLD OUT