Satharn

Satharn 23 Feabhra 2019

Saturday 23February 2019

 

10am-12pm Ranganna Classes

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne

Informal Irish Conversation Group

Óstán Ceann Sibéal (Beár), Baile an Fheirtéaraigh €5

 

 

12.30pm Ceolchoirm na nDaltaí  Pupils Concert

Sáipéal Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh

Ceolchoirm na ndaltaí leis na daltaí agus múinteoirí go léir.

Informal concert in the Church with the pupils and teachers.

2pm Siúlóid Guided Walk

Le Mícheál Ó Mainín. Teacht le chéile 1.45pm ag Scoil an Fheirtéaraigh. Bíodh éadaí & bróga oiriúnacha oraibh.

Led by Mícheál Ó Mainín. Meet at Scoil an Fheirtéaraigh, 1.45pm. Please wear suitable clothing and footwear.

 

3pm Seisiún oscailte – Open Session

Óstán Ceann Sibéal, Baile an Fheirtéaraigh
Fáilte roimis gach ceoltóir. All musicians welcome.

 

3pm Tráthnóna na gCapíní
Tigh an tSaorsaigh, Baile an Fheirtéaraigh

Le Breanndán Ó Beaglaoich, na Caipíní & aoinna eile. With Breanndán Ó Beagaloich, Na Caipíní and other guests.

 

 

Ranganna Máistreachta & Ceardlanna –
Masterclass & Workshops
Áras Bhréanainn , Baile an Fheirtéaraigh

Breis ranganna le fógairt amach anseo –
More masterclasses to be announced in due course

3pm Rang Gáidhlig (€5)
Fáilte roimh thosnaitheoirí – bain trial as! Le Ailean Domhnallach


4.30pm 
 Steve Cooney – Workshop – Harmony & Syncopation (€10)

Steve returns to give a practical and inspiring hands on workshop on harmony and syncopation – bring an instrument, and be prepared for an afternoon of joy. A highlight of 2017.

8pm Ceolchoirm Mór Concert

Halla na Feothanaí, Feothanach 

TICÉIDÍ – TICKETS
Ticéid ar fáil ag an clárú, ag an oscailt oifigiúil, ag an deasc eolais san Óstan, 10am – 5pm Déardaoin, Aoine & Satharn, nó ar an doras mara bhfuil siad ar fad díolta roimh ré
Tickets can be bought at the official opening, when registering for classes, at the information desk in the hotel from 10am – 5pm on Thursday, Friday & Saturday, or at the door on the night unless previously sold out.