Ranganna Ceoil & Amhránaíochta 2018 – Classes

243

 

Ranganna Ceoil & Amhránaíochta 2019 (Classes)

Cláirseach / Harp Deirdre Grainbhéal
Bosca Ceoil / Accordion Tim Edey, Breanndán Ó Beaglaoich
Bodhrán Colm Murphy
 Guitar

Bainseo / Banjo

Steve Cooney (Daoine Fásta – Adult only Class)

Páraic Mac Donncha

Píb Uileann / Uileann Pipes Sheila Friel
Veidhlín / Fiddle  Claire Friel, Eithne Ní Chatháin , Dermot McLaughlin
Feadóg Stán / Whistle Bríd Donnelly , Catherine McGorman
Feadóg Mhór / Flute Aoife Grainbhéal
Consairtín / Concertina Mary McNamara, Eoin Ó Beaglaoich
Píob Mhór / Bag Pipes Allan Mac Donald
Guitar

Órgán Béil / Harmonica

Steve Cooney

Andy Ó Súilleabháin

Amhránaíocht ar an sean nós

Damhsa ar an Sean-Nós
Sean Nós Dance

Nell Ní Chróinín, Éilís Ní Chinnéide, Cárthach Mac Craith

 

Róisín Ní Mhainín (Satharn  – eolas faoi am & ionad le teacht – Saturday only, times and venue TBC)

Am/Times

Déardaoin
Thursday
10:00 – 13:00
Aoine
Friday
10:00 – 13:00
Satharn
Saturday
10:00 – 12:00
12:00 – 12:30 Sos / Break
12:30 – 13:30 Ceolchoirm na nDaltaí i Sáipéal Naomh Uinseann
Pupils’ concert in the Church

Costas/Fees

Ranganna na maidine  3 lá €60
Morning Classes 3 days €60

Ionaid/Locations

Beidh na ranganna go léir ar siúl in ionaid éagsúla timpeall ar Bhaile an Fheirtéaraigh, fiosraigh nuair atá sibh ag clárú.
Classes will be held in various locations around Baile an Fheirtéaraigh. Enquire at registration.

Clárú dos na ranganna/Registration for Classes

CLÁRÚ: Dé Céadaoin 7.30 ag an Oscailt Oifigiúil, Déardaoin 09:00 – 10:00, Scoil an Fheirtéaraigh Nó munar féidir libh clárú ag na h-amanna sin, buail isteach ag: Oifig Eolais Óstán Ceann Sibéal (sa bhfáiltiú) 10am – 5pm Déardaoin go Satharn.

REGISTRATION: Wednesday 7.30pm at the official opening
Thursday 9am – 10pm, Scoil an Fheirtéaraigh. If you can’t be there at these times, please contact the information desk in Óstán Ceann Sibéal (reception area) from 10am – 5pm Thurs to Sat.

Mar eolas/FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners