Ranganna Ceoil & Amhránaíochta 2018

243

 

Ranganna Ceoil & Amhránaíochta 2018 (Classes)

Cláirseach / Harp Deirdre Grainbhéal
Bosca Ceoil / Accordion Breanndán Ó Beaglaoich , Graham Guerin
Bodhrán Colm Murphy
Bainseo (Banjo) & Guitar Guitar: Steve Cooney        Banjo: Shane Mulchrone
Píb Uileann / Uileann Pipes Dave Hegarty
Veidhlín / Fiddle Caoimhín Ó Raghallaigh , Eithne Ní Chatháin , Dermot McLaughlin
Feadóg Stán / Whistle Bríd Donnelly Seán Ryan Christy Barry
Feadóg Mhór / Flute Aoife Grainbhéal
Consairtín / Concertina Lorraine Ní Bhriain
Píob Mhór / Bag Pipes Allan Mac Donald
Guitar Steve Cooney
Amhránaíocht ar an sean nós Nell Ní Chróinín, Muireann Nic Amhlaoibh

Am/Times

Déardaoin
Thursday
10:00 – 13:00
Aoine
Friday
10:00 – 13:00
Satharn
Saturday
10:00 – 12:00
12:00 – 12:30 Sos / Break
12:30 – 13:30 Ceolchoirm na nDaltaí i Sáipéal Naomh Uinseann
Pupils’ concert in the Church

Costas/Fees

Ranganna na maidine  3 lá €50
Morning Classes 3 days €50

Ionaid/Locations

Beidh na ranganna go léir ar siúl in ionaid éagsúla timpeall ar Bhaile an Fheirtéaraigh, fiosraigh nuair atá sibh ag clárú.
Classes will be held in various locations around Baile an Fheirtéaraigh. Enquire at registration.

Clárú dos na ranganna/Registration for Classes

CLÁRÚ: Dé Céadaoin 7.30 ag an Oscailt Oifigiúil, Déardaoin 09:00 – 10:00, Scoil an Fheirtéaraigh Nó munar féidir libh clárú ag na h-amanna sin, buail isteach ag: Oifig Eolais Óstán Ceann Sibéal (sa bhfáiltiú) 10am – 5pm Déardaoin go Satharn.

REGISTRATION: Wednesday 7.30pm at the official opening
Thursday 9am – 10pm, Scoil an Fheirtéaraigh. If you can’t be there at these times, please contact the information desk in Óstán Ceann Sibéal (reception area) from 10am – 5pm Thurs to Sat.

Mar eolas/FYI:

Caithfidh daltaí a gcuid uirlisí fhéin a bhreith leo.
Fáilte roimis dhaoine fásta & leanaí os cionn 9 mbliana (nó labhair linn má tá do leanbh níos óige). Is i gceanntar Gaeltachta atá an Scoil seo lonnaithe. Beidh béim ar mhúineadh trí Ghaelainn sna ranganna.
Cuirfear béim ar amhráin, ar stíl is ar phoirt áitiúla.
Molann muid do dhaoine gléas taifeadadh a thabhairt leo.
N.B. Níl aon ranganna uirlise ann do ghlan tosnaitheoirí (ach má tá tú fíor dhíograiseach agus fonn ort tabhairt faoi, labhair linn!)

Please note:
Pupils have to bring their own instruments
Classes are for adults and children age 9+
Most classes will be taught ‘as Gaeilge’ (through Irish) while all efforts will be made to make sure that no one feels excluded
The emphasis will be on West Kerry tunes and style
We recommend you bring a recording device with you
NB There are no classes for absolute beginners