Clár Imeachtaí

Céadaoin 22 Feabhra 2017

Wednesday 22 February 2017

7.30pm  Clárú – Registration for classes
Lár-ionad Gaeilge & Gaeltachta, Baile an Fheirtéaraigh

 

8pm  Oscailt Oifigiúil – Official Opening
Lár-ionad Gaeilge & Gaeltachta, Baile an Fheirtéaraigh

Oscailt Oifigiúil le / Official opening with Mícheál Ó Súilleabháin.

Ceol le Caoimhín Ó Raghallaigh, Cathy Gillard & Karen Lacey Robert, Breanndán Begley, Nell Ní Shé agus ceoltóirí agus amhránaithe eile. Bí ann gan teip! Deis clárú dos na ranganna ar fáil.
All welcome. Registration for classes opens.

 

9.30pm Oíche Amhránaíochta – Singers Night
Tigh Uí Chatháin (Siar Ó Thuaidh), Baile an Fheirtéaraigh,

Aoi speisialta – Special Guest Saileog Ní Cheannabháin
Fáilte roimh amhránaithe & éisteoirí. Singers and listeners welcome.
Fear an Tí Noelie Ó Maoileoin

 

Déardaoin 23 Feabhra 2017

Thursday 23 February 2017

 9.00am ClárúRegistration

Clárú dos na ranganna go léir. €50 don 3 lá

Registration for all classes lasses €50 for 3 days

 

10am-1pm RangannaClasses

Ionaid éagsúla, Baile an Fheirtéaraigh

Ranganna sna huirlisí éagsúla & amhránaíocht. Fiosraigh ag an deasc eolais sa bhfáiltiú san Óstán.

Classes in various locations. For late registration and class locations enquire at the information desk in Óstán Ceann Sibéal reception area

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne

Informal Irish Conversation Group

Óstán Ceann Sibéal, Baile an Fheirtéaraigh

Canúint Chorca Dhuibhne, le Domhnall Mac Síthigh. €5

 

1pm Siamsa na nAosach
Lár-Ionad Gaeilge agus Gaeltachta, Baile an Fheirtéaraigh

Lón, ceol agus cleachta dár gcairde críonna. Le Pádraig Ó Sé, Seosaimhín Ní Bheaglaoich agus Ceoltóirí óga an Bhuailtín

 

2pm Seisiún Oscailte  Open Session

Tigh Uí Mhurchú, Baile an Fheirtéaraigh

Le Bríd Donnelly. Fáilte roimis na ceoltóirí go léir.

All musicians welcome.

 

 

3pm  Tráthnóna Amhránaíochta & Seoladh CD –
Singers Session & CD Launch

Tigh Bhric, An Riasc

Amhránaíthe óga Chorca Dhuibhne le Páidí Mhárthan Mac Gearailt. Ceol agus amhráníocht le Saileog Ní Cheannabháin óna CD úr-nua.
Young singers from Corca Dhuibhne with Páidí Mhárthan Mac Geartailt. Music and song from Saileog Ní Cheannabháin from her new CD.
All welcome, especially singers, fáilte roimis cách go háirithe roimis amhránaithe

 

8pm  Ceolchoirm – Concert ‘Casadh na Gráige’ (€10)

Ionad an Bhlascaoid – Blasket Island Centre, Dún Chaoin

Leis an gceoltóir íomráiteach Mícheál Ó Súilleabháin

Ceolchoirm speisialta le blaiseadh de cheol Chorca Dhuibhne ón gceoltóir iomráiteach Micheal Ó Súilleabháin, fear go bhfuil aithne forleathan ar mar cheoltóir, cumadóir le iliomadai taifeadaí déanta, bunaitheoir An Acadamh Ceoil Domhanda in Olscoil Luimní agus cóiritheoir ceoil. Seinnfidh sé cóiriú ar leith de cheol le blas na háite, ar nós, amhráin ó Sheán De hÓra agus amhránaithe eile ó’s na Blascaodaí. I measc na bpíosaí a bheidh á chur i láthair beidh Iníon an Fhíot’ ón Gleann, An Bríanach Óg (a d’fhoghlaimigh sé ó Sheán Ó Riada agus a fuair an Riadach ó Sheán De hÓra) agus amhráin mar iad ar nós Túirne Mháire, Sliabh Na mBan and Na Bearta Crua chomh maith.

 

Michéal Ó Súilleabháin will give a specially curated performance at Scoil Cheoil an Earraigh 2017 playing  interpretations of songs sung by local singer Seán de hÓra (RIP) (who prompted Seán Ó Riada’s interest in Sean-nós singing) and other past singers from the Blasket Island. His performance will include renditions of Iníon an Fhiot ón Gleann, An Brionach Óg ( a version Michéal got from Seán Ó Riada who in turn got it from Seán de hÓra) and other associated pieces, Túirne Mháire, and Na Bearta Cruaidh, for example, which would all be airs prominent in the tradition of this locale (Corca Dhuibhne).

 

Aoine 24 Feabhra 2017

Friday 24 February 2017

 10am-1pm Ranganna Classes

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne

Informal Irish Conversation Group

Óstán Ceann Sibéal, Baile an Fheirtéaraigh €5

 

3pm Tionól na nÓg

Tig Áine, An Ghráig

Deis do amhránaithe agus ceoltóirí óga a gcuid saibhris a roinnt linn. Fáilte roimh chách. Fear an Tí Breanndán Ó Beaglaoich

An opportunity to hear some great young talent with local and visiting musicians & singers. All welcome. With Breanndán Ó Beaglaoich.

 

 

5pm Ceol & Amhráin ar Sheana Thaifeadaí

Múséam, Baile an Fheirtéaraigh

Taispeántas ar thaifeadaí agus cur i láthair le Eoin Moloney

Old recordings of traditional music on 78’s and other formats, with Eoin Moloney.

 

8pm Ceolchoirm Concert

Ionad an Bhlascaoid, (Blasket Island Centre) Dún Chaoin – €15 (€10)

Píobaireacht – Pipes

Píobaireacht – Gaita – Torupill – 3 Traditions of Piping
Scoth na pbiobairí as Éirinn, an Estóin agus Asturias i dtuaisceart na Spáinne, le Maitiú Ó Casaide (Gradam Ceoltóir Óg na Bliana TG4 2015) & Cillian Ó Briain (Éire), Pepin de Munhalen (Asturias) agus Merike Paberits (Estonia) agus ceoltóir óg Ava Ní Dhufaigh ar an bpiano.

An international and eclectic collection of musicians share the treasures of their traditions. Maitiú Ó Casaide (TG4 young musician of the year 2015) & Cillian Ó Briain (Éire), Pepin de Munhalen (Asturias), Merike Paberits (Estonia) & friends. Also a special performance of a John Field nocturne by local young pianist Ava Ni Dhufaigh.

 

Satharn 25 Feabhra 2017

Saturday 25 February 2017

 

10am-12pm Ranganna Classes

 

 10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne

Informal Irish Conversation Group €5

Óstán Ceann Sibéal, Baile an Fheirtéaraigh

 

 

12.30pm Ceolchoirm na nDaltaí  Pupils Concert

Sáipéal Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh

Ceolchoirm na ndaltaí leis na daltaí agus múinteoirí go léir.

Informal concert in the Church with the pupils and teachers.

 

2pm Siúlóid Guided Walk

Le Domhnall Mac Síthigh. Teacht le chéile 1.45pm ag Scoil an Fheirtéaraigh. Bíodh éadaí & bróga oiriúnacha oraibh. Meet at Scoil an Fheirtéaraigh, 1.45pm. Please wear suitable clothing and footwear.

 

3pm Seisiún oscailte – Open Session

Óstán Ceann Sibéal, Baile an Fheirtéaraigh
Le Bríd Donnelly. Fáilte roimis gach ceoltóir. All musicians welcome.

 

3pm – 5pm     Léacht, Rang Máistreachta & Ceardlanna –
Lecture, Masterclass & Workshops
Ionad Gaeilge & Gealtachta, Baile an Fheirtéaraigh

3pm Rang Máistreachta Veidhlín Violin Masterclasses (€10)
Dermot McLaughlin

3pm Poirt as Asturias Tunes from Asturias (€5)
Gach uirlis – All instruments Pepin de Munhalen & Alberto Albenedo

4pm Poirt as an Estóin Tunes from Estonia (€5)
Gach uirlis – All instruments Marike & Karolina

4pm  Léacht Steven Cooney – Léacht – Lecture – Harmony & Syncopation (€10)

 

3pm Tráthnóna Amhránaíochta & Ceoil Music and Song

Tigh an tSaorsaigh, Baile an Fheirtéaraigh

Le Breanndán Ó Beaglaoich, na Caipíní & aoinna eile. With Breanndán Ó Beagaloich, Na Caipíní and other guests.

 

 

8pm Ceolchoirm Concert

Halla na Feothanaí, Feothanach €15 (€10 leanaí)

Steve Cooney (Guitar), Peppin de Munhalen & Alberto Albenedo (Flute & bazouki, Asturias), Seán Ryan (Feadóg), Maitiú Ó Casaide (Píob Uileann), Conor Keane (Bosca/Accordion), Máire Bhreathnach, (Fidil), Paul Dooley (Cláirseach/Steel String Harp), Darragh Curtin, Dermot McLaughlin (Fidil), Sänni Noormets, Karoliina Kreintaal agus Merike Paberits (Estonia), Amhránaithe Óga Chorca Dhuibhne faoi stiúr Joe Creedon.

Domhnach 26 Feabhra 2017

Sunday 22 February 2017

10am Aifreann na Féile Mass

Sáipéal Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh

Aifreann Uí Riada le Peadar Ó Riada & Cór Chúil Aodha

 

10.45am Maidin Chaifé & Ceol

Coffee Morning & Music

An Múséam, Baile an Fheirtéaraigh

Ar son Ospidéal na Leanaí, Croimghlinn

In aid of Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin

 

12pm Amhránaíocht Singing session

Tigh an tSaorsaigh, Baile an Fheirtéaraigh

Amhráin, ó éinne go bhfuil an fonn sin orthu!

 

1pm Ceol sa Chaifé

Caifé na Caolóige (Louis Mulcahy)

Clothar, Baile an Fheirtéaraigh

Ceol & Lón  / Lunch & Music le Paul Doorley (Steel String Harp) & Peppin de Munhalen & Alberto Albenedo (Flute & bazouki, Asturias)

 

3pm  Béaloideas ‘Traidisiún an Chleamhnais agus Roinnt Seantuiscintí faoin bPósadh’
Ionad Gaeilge & Gealtachta, Baile an Fheirtéaraigh (€5)

Léacht le Pádraig Ó Héalaí

 

5pm Seiteanna 

Tigh Uí Mhurchú, Baile an Fheirtéaraigh

 

Is féidir go dtiocfadh athrú ar na himeachtaí.

All events are subject to change.