Clár Imeachtaí – Programme of Events

Clár Imeachtaí – Programme of Events

Céadaoin 14 Feabhra 2018

Wednesday 14 February 2018

7.30pm  Clárú – Registration for classes
Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh

 

8pm  Oscailt Oifigiúil – Official Opening
Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh

Oscailt Oifigiúil le Catherine Boothman, An Chomhairle Ealaíon

Official opening by Catherine Boothman, The Arts Council.

Ceol agus amhráin ónár múinteoirí agus aionna speisialta chomh maith le ceoltóirí óga. Bí ann gan teip! Deis clárú dos na ranganna ar fáil.
All welcome. Registration for classes opens.

 

9.30pm Oíche Amhránaíochta – Singers Night
Tigh Uí Chatháin (Siar Ó Thuaidh), Baile an Fheirtéaraigh,

Aoi speisialta – Jimmy Crowley
Fáilte roimh amhránaithe & éisteoirí. Singers and listeners welcome.
Fear an Tí Noelie Ó Maoileoin

 

Déardaoin 15 Feabhra 2018

Thursday 15 February 2018

 

 9.00am Clárú – Registration

Clárú dos na ranganna go léir. €50 don 3 lá

Registration for all classes lasses €50 for 3 days

 

10am-1pm Ranganna – Classes

Ionaid éagsúla, Baile an Fheirtéaraigh

Ranganna sna huirlisí éagsúla & amhránaíocht. Fiosraigh ag an deasc eolais sa bhfáiltiú san Óstán.

Classes in various locations. For late registration and class locations enquire at the information desk in Óstán Ceann Sibéal reception area

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne

Informal Irish Conversation Group

Le Máire Joe Daly. Óstán Ceann Sibéal (Beár), Baile an Fheirtéaraigh €5

 

1pm Siansa na nAosach
Lár-Ionad Gaeilge agus Gaeltachta, Baile an Fheirtéaraigh

Lón, ceol agus cleachta dár gcairde críonna. Le Pádraig Ó Sé, Seosaimhín Ní Bheaglaoich agus Ceoltóirí óga an Bhuailtín

 

2pm Seisiún Oscailte  Open Session

Tigh Uí Mhurchú, Baile an Fheirtéaraigh

Le Bríd Donnelly. Fáilte roimis na ceoltóirí go léir.

All musicians welcome.

 

 

3pm  Seoladh CD & Leabhar
CD & Book Launch

Tigh Bhric, An Riasc

Seoladh CD Muireann Nic Amhlaoibh, Foxglove and Fuchsia

Seoladh Singeal Méabh Ni Bheaglaoich – Amhrán na nGael

Seoladh leabhair ‘James Gandsey – The celebrated Killarney Minstrel’ le Ciarán Dalton

Seoladh CD Shane Mulchrone

8pm  Casadh na Gráige – Ceolchoirm – Concert (€10)

Le Mícheál Ó Súilleabháin
Ceolchoirm de chóiriú Mhichil ar amhráin Sheáin de Hóra.

A special concert with Mícheál Ó Súilleabháin – arrangements on piano of songs associated with Cork Dhuibhne singer Seán de hÓra

Ionad an Bhlascaoid – Blasket Island Centre, Dún Chaoin

 

TICÉIDÍ – TICKETS
Ticéid ar fáil ag an clárú, ag an oscailt oifigiúil, ag an deasc eolais san Óstan, 10am – 5pm Déardaoin, nó ar an doras mara bhfuil siad ar fad díolta roimh ré. MOLANN MUID DO DHAOINE TICÉID A CHEANNACH ROIMH RÉ MAR IS MINIC NÁ BÍONN SLÍ DOS NA HÉINNE A BHFUIL FONN ISTEACH ORTHU AG AN ÓCÁID SEO
Tickets can be bought at the official opening, when registering for classes, at the information desk in the hotel from 10am – 5pm on Thursday, or at the door on the night unless previously sold out. WE ADVISE PEOPLE TO BUY TICKETS IN ADVANCE AS THIS EVENT IS OFTEN SOLD OUT

Aoine 16 Feabhra 2018

Friday 16 February 2018

 10am-1pm Ranganna Classes

 Fiosraigh ag an deasc eolais sa bhfáiltiú san Óstán má theastaíonn uair clárú inniu – Enquire at the information desk in the Hotel Reception if you’d like to register for class today.

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne

Informal Irish Conversation Group

Le Máire Joe Daly. Óstán Ceann Sibéal (Beár), Baile an Fheirtéaraigh €5

 

3pm Tionól na nÓg

Tig Áine, An Ghráig

Deis do amhránaithe agus ceoltóirí óga a gcuid saibhris a roinnt linn. Fáilte roimh chách. Fear an Tí Breanndán Ó Beaglaoich

An opportunity to hear some great young talent with local and visiting musicians & singers. All welcome. With Breanndán Ó Beaglaoich.

 

3pm Rang Gáidhlig (€5)

Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh

Fáilte roimh thosnaitheoirí – bain trial as! Le Ailean Domhnallach

 

5pm Ceol & Amhráin ar Sheana Thaifeadaí

Múséam, Baile an Fheirtéaraigh

Taispeántas ar thaifeadaí agus cur i láthair le Eoin Moloney

Old recordings of traditional music on 78’s and other formats, with Eoin Moloney.

 

8pm Ceolchoirm Concert

Halla na Feothanaí, Feothanach – €15 (€10)

Breanndán Ó Beaglaoich, Rosie McKenzie, Ben Ó Loinsigh, Ruairí Ó hÓgáin, Victoria Breathnach, Glór, Ailean Mac Donald, Nell Ní Chróinín agus aíonna speisialta eile.

 

 

 

TICÉIDÍ – TICKETS
Ticéid ar fáil ag an clárú, ag an oscailt oifigiúil, ag an deasc eolais san Óstan, 10am – 5pm Déardaoin & Aoine, nó ar an doras mara bhfuil siad ar fad díolta roimh ré


Tickets can be bought at the official opening, when registering for classes, at the information desk in the hotel from 10am – 5pm on Thursday & Friday, or at the door on the night unless previously sold out.

 

Satharn 17 Feabhra 2018

Saturday 17 February 2018

 

10am-12pm Ranganna Classes

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne

Informal Irish Conversation Group

Le Máire Joe Daly. Óstán Ceann Sibéal (Beár), Baile an Fheirtéaraigh €5

 

 

12.30pm Ceolchoirm na nDaltaí  Pupils Concert

Sáipéal Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh

Ceolchoirm na ndaltaí leis na daltaí agus múinteoirí go léir.

Informal concert in the Church with the pupils and teachers.

 

2pm Siúlóid Guided Walk

Le Mícheál Ó Mainín. Teacht le chéile 1.45pm ag Scoil an Fheirtéaraigh. Bíodh éadaí & bróga oiriúnacha oraibh.

Led by Mícheál Ó Mainín. Meet at Scoil an Fheirtéaraigh, 1.45pm. Please wear suitable clothing and footwear.

 

3pm Seisiún oscailte – Open Session

Óstán Ceann Sibéal, Baile an Fheirtéaraigh
Le Bríd Donnelly. Fáilte roimis gach ceoltóir. All musicians welcome.

 

3pm Tráthnóna na gCapíní
Tigh an tSaorsaigh, Baile an Fheirtéaraigh

Le Breanndán Ó Beaglaoich, na Caipíní & aoinna eile. With Breanndán Ó Beagaloich, Na Caipíní and other guests.

 

 

 

Ranganna Máistreachta & Ceardlanna –
Masterclass & Workshops
Áras Bhréanainn , Baile an Fheirtéaraigh

3pm Rang Gáidhlig (€5)
Fáilte roimh thosnaitheoirí – bain trial as! Le Ailean Domhnallach
(féach 4pm – rang amhránaíochta gáidhlig díreach ina dhiaidh)

3pm – 4.30pm Rang Máistreachta Veidhlín Violin Masterclasses (€10)
Le Dermot McLaughlin

3pm – 4.30pm Rince as Cape Breton  – Cape Breton Dance (€5)
Le/With Rosie McKenzie. Fáilte roimh chách. Caith runners!
Everyone welcome, young and old. Wear runners.

4pm Amhránaíocht Gáidhlig (€5)
Kathleen MacInnes

4.30pm 
 Steve Cooney – Workshop – Harmony & Syncopation (€10)

Steve returns to give a practical and inspiring hands on workshop on harmony and syncopation – bring an instrument, and be prepared for an afternoon of joy. A highlight of 2017.

4.30pm   Poirt as Cape Breton Tunes from Cape Breton (€10)
Gach uirlis – All instruments Rosie McKenzie

 5pm Seoladh Leabhair
Múséam Bhaile an Fheitéaraigh


Seolfaidh Bosco Ó Conchúir an leabhar ‘Ná treascródh duine éicint an bloc san!’
Sealanna seanchais le Pádraig ‘Peaidí Neoiní’ Ó Cathalláin
Roibeard Ó Cathasaigh a chóirigh agus a chuir in eagar
Dómhnal Ó Bric a mhaisigh

 

8pm Ceolchoirm Mór Concert

Halla na Feothanaí, Feothanach €15 (€10 leanaí/aosaigh)

Kathleen MacInnes, Christy Barry, Shane Mulchrone, Graham Guerin, Dermot McLaughlin, Lorraine Ní Bhriain, Conchubhair Ó Luasa, Carlos Nunes, Xurxo Nunes, Itsaso Elizgoien .

 

 

TICÉIDÍ – TICKETS
Ticéid ar fáil ag an clárú, ag an oscailt oifigiúil, ag an deasc eolais san Óstan, 10am – 5pm Déardaoin, Aoine & Satharn, nó ar an doras mara bhfuil siad ar fad díolta roimh ré
Tickets can be bought at the official opening, when registering for classes, at the information desk in the hotel from 10am – 5pm on Thursday, Friday & Saturday, or at the door on the night unless previously sold out.

 

Domhnach 18 Feabhra 2018

Sunday 18 February 2018

 

10am Aifreann na Féile Mass

Sáipéal Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh

Aifreann Uí Riada le Peadar Ó Riada & Cór Chúil Aodha

 

10.45am Maidin Chaifé & Ceol

Coffee Morning & Music

An Múséam, Baile an Fheirtéaraigh

Ar son Ospidéal na Leanaí, Croimghlinn – Fáilte roimh cheoltóirí, agus gach éinne eile!

In aid of Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin

 

12pm Amhránaíocht Singing session

Tigh an tSaorsaigh, Baile an Fheirtéaraigh

Amhráin, ó éinne go bhfuil an fonn sin orthu!
A Song for the Road  – for anyone who’s up for it!

 

1pm Ceol sa Chaifé

Caifé na Caolóige (Louis Mulcahy)

Clothar, Baile an Fheirtéaraigh

Ceol & Lón  / Lunch & Music

 

3pm  Léacht ar an mBéaloideas
Áras
Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh (€5)

An Leabhar Eoin:
Leigheas, Deabhóid agus Piseogacht
Le Pádraig Ó Héalaí

 

5pm Seiteanna 

Tigh Uí Mhurchú, Baile an Fheirtéaraigh
Eagraithe ag Tigh Uí Mhurchú

 

Is féidir go dtiocfadh athrú ar na himeachtaí.

All events are subject to change.